счетчик посещений besucherzahler mail order brides

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  ЗА:

- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція);

- Програмою розвитку, виховання і навчання "Дитина в дошкільні роки";

- програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

          Метою роботи всього педагогічного колективу є збереження та зміцнення здоров`я дітей,

виховання справжніх громадян нашої України, для досягнення даних цілей педагогічний колектив ставить наступні завдання:

* сприяти гармонійному розвитку дітей, зміцненню їх фізичного, морального та психічного

   здоров`я;

* створити передумови для усвідомлення сприймання і засвоєння вихованцями соціальних та 
   морально-правових норм;
* розвивати творчі здібності дошкільників через впровадження ТРВЗ технології через

   співробітництво дитини і вихователя

*  установити та втілювати в життя девіз "Духовність - храм душі людини", використовуючи

   методики вивчення креативності дитини;

* продовжувати роботу з формування мовленнєвого розвитку кожної дитини з урахуванням

   її потенціалу та індивідуальних особливостей.

* постійно створювати та оновлювати якісне розвивальне середовище, що 
  забезпечує вироблення нових технологій в освітньому процесі;
* створювати умови для збереження психофізичного здоров`я дітей через
   різноманітні форми рухливої активності;
* вести роботу з удосконалення і збагачення зв`язної мови дошкільників
  через залучення дітей до української народної творчості, традицій 
   українського народу;
* педагогам впроваджувати авторські програми та власно напрацьовані в 
   роботу дошкільного закладу. 

 

 
В своїй роботі ДНЗ керується слідуючими документами:
 
* Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
* Програма розвитку, виховання і навчання "Дитина в дошкільні роки";
 
Розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей вікових груп здійснюються згідно рекомендацій програм з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.