счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

Освітня програма КЗДО (ясла-садок) №5 ДМР                            

                                                                на 2023/2024 навчальний рік

Освітня діяльність в закладі освіти у 2023/2024 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад , Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період, «Про розроблення програм для дошкільної освіти», «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» , «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2023/2024 навчальному році», «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», власного статуту та інших нормативно-правових документів у сфері освіти.                                                                                                                                                   Заклад дошкільної освіти №5 здійснює освітній процес у 2023/2024 навчальному році за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний та фізкультурно-оздоровчий.  Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.                                                            У закладі освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень.                                                                                                     КЗДО (ясла-садок) № 5 працює з 7.30 до 18.00.                                                                                                                                            У закладі дошкільної освіти функціонує 5 груп: 1 перша молодша група (від 2 до 3 років), 1 молодша група (від 3 до 4 років), 1 середня група (від 4 до 5 років), 2 старші групи (від 5 до 6 років).
  КЗДО (ясла-садок) № 5 працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» (нова редакція).                                                                                             Види діяльності                                                                                                                          Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямками відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами:
- «Особистість дитини»,
- «Дитина в соціумі»,
- «Дитина у світі мистецтва»,
- «Дитина у природному довкіллі»,
- «Гра дитини»,
- «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
- «Мовлення дитини».
   Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх напрямків у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.
Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН України        № 33 від 12.01.2021 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)  нова редакція”.
                                            ОСВІТНЯ НАПРЯМ "ДИТИНА В СОЦІУМІ” ПЕРЕДБАЧАЄ:                                                                      Формування позитивного образу "Я”, створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно - гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності                                                                                                                        ОСВІТНЯ НАПРЯМ "ДИТИНА В СОЦІУМІ” ПЕРЕДБАЧАЄ:   
Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим                                                                                                                                                                                                                 ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ "ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ”:                                                   
Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток  емоційно - ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля                                                                                                                                                          ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ "ДИТИНА В СВІТІ КУЛЬТУРИ”:                                           
  Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці                                                                                                                                                                                  ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ  "ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ”:   
  Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;                                                                                          Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях                                                                             ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ  "МОВЛЕННЯ ДИТИНИ”:                                                                                  Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях                                                                                                                                                                                                                                                              Форми організації освітнього процесу                                   
Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:                                                                                                     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;                                                                                                                                               - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;                                                                                                                                             - у середній групі –20 хвилин;                                                                                                                                                                                 - у старшій групі –25 хвилин.