счетчик посещений besucherzahler mail order brides

 

                                      Методична робота в дошкільному закладі базується на таких засадах:
• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;
• науковість методичної роботи;
• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів;
• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників;
• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;
• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів;
• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.

                      Основними компонентами змісту методичної роботи в

                                          дошкільному закладі є:
– отримання знань педагогами;
– уміння їх реалізувати на практиці;
– наявність результативності в педагогічній роботі;
– створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

     Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям. 

     Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів  підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності.

     Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи.

     У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників  використовуються  три  групи  форм  організації методичної  роботи: колективні, групові, та індивідуальні.

 

 

                         

Методична робота закладу спрямована на:

 • - вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • - стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
 • - підвищення педагогічної культури педагогів; 
 • - вдосконалення педагогічної майстерності; 
 • - розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • - формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи: 

 • - вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • - стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи: 

 • - підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
 • - вдосконалення педагогічної майстерності; 
 • - сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
 • - розвиток спеціальних умінь та навичок.

Принципи методичної роботи:

 • - педагогічна співпраця з вихователем; 
 • - робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • - творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
 • - принцип допоміжно – регульованого контролю; 
 • - надання вихователеві права вибору; 
 • - системність методичних заходів; 
 • - принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
 • - щоденна допомога; 
 • - випереджувальний характер методичної роботи.

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

 

 

ПЕДРАДА 1 від 31.08.2023р.: "Особливості організації діяльності КЗДО у новому навчальному році в умовах воєнного стану"

*Про діяльність педагогічного колективу за минулий навчальний рік в умовах воєнного стану з визначенням річних завдань на майбутній період. (Аналіз)

*Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії. (Інформація)

*Обговорення та затвердження річного плану роботи КЗДО:

- освітніх програм та розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять;

- форми планування освітньої роботи з дошкільниками;

- перспективного плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

- індивідуальних проблемних тем самоосвіти на поточний навчальний рік;

- презентація дидактичного матеріалу і навчально-методичних посібників до нового навчального року.

ПЕДРАДА 2 від 30.11.2023р.: "Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників".

*Про виконання рішень попередньої педради. (Інформація)

* Про організацію комунікативно-освітнього простору КЗДО в умовах воєнного стану. (Практикум для педагогів).

* Про цілісність, системність і послідовність планування й організації мовленнєвої роботи з дітьми різних вікових категорій. (Обмін досвідом).

*Про особливості освітньої роботи в ЗДО з навчання дітей елементів грамоти. (Досвід вихователів старших груп).

* Про формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. ( Довідка за результатами тематичного вивчення).

* Про підсумки огляду групових осередків для реалізації завдань БКДО з освітнього напряму "Мовлення дитини" з презентацією картотеки дидактичних ігор мовленнєвого змісту. ( Аналіз результатів огляду).

* Про перспективний план підвищення кваліфікації педагогів. (Обговорення та затвердження).

 ПЕДРАДА 3 від 28.02.2024р. "Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу".

 * Про виконання рішень попередньої педради. (Інформація).

* Про права дитини та забезпечення освітнього середовища у КЗДО і сім`ї, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. (Психологічна просвіта, обговорення у загальному колі).

* Про створення комфортних, безпечних, нешкідливих умов для розвитку, виховання, навчання та праці дітей. (Довідка тематичної перевірки).

* Про удосконалення інформаційно-комунікативного освітнього середовища та ІК-компетентності педагогів. (Результати опитувальника).

* Про результати огляду-конкурсу "Краще зонування групових приміщень та змістовне наповнення осоредків відповідно до сучасних вимог". (Довідка).

                                                                            

 

 

 

07.05.2024р. Відповідно до річного плану роботи КЗДО № 5 вихователем  Соловйовою Я.М. було проведено круглий стіл на тему: "Формування мовленнєвої особистості дощкільника засобами інноваційних технологій".

   

   

 

07.05.2024р. Вихователь Ребракова Ю.Є. в рамках підготовки до атестації презентувала свої напрацювання з теми: "Мультисенсорне навчання дошкільників".