счетчик посещений besucherzahler mail order brides

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

„ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 5”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

За 2018 - 2019 навчальний рік

            Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 підпорядкований департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, розташований за адресою: 049038, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 105, тел. (0562) 42-35-29.

    ДНЗ має типове приміщення, розраховане на 95 місць.
   Всі 5 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-гігієнічних вимог. Дошкільний заклад має музичну залу, методичний кабінет, медичний кабінет,  5 ігрових майданчиків, спортивний майданчик.

№  Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 5
  ясельна 1
дошкільні 4
3. Режим роботи груп:
10.5 годин 5
4. Кількість вихованців, списочний склад 150
5.  Кількість працівників усього 26
педагогічний персонал 12
обслуговуючий персонал 14

        Протягом року дошкільний заклад працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» у всіх вікових групах закладу. Навчальним планом, який був складений на основі програми, що забезпечує всебічний розвиток дитини, гідно з законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Освітній процес у дошкільному закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.
                    
                                 Аналіз кадрового забезпечення
                                        
                                             Педагогічні кадри
Завідувач — Дудула Юлія Сергіївна
Освіта:  вища
Спеціальність: соціальний педагог
Педагогічний стаж: 19р.1м.
Категорія: спеціаліст І категорії , 15 тарифний розряд
На посаді завідувача з 2013 р.

Вихователь – методист  — Конох Людмила Андріївна
Освіта: середня-спеціальна
Спеціальність: дошкільне виховання, вихователь
Педагогічний стаж: 29 р.
Категорія: спеціаліст , 11 тарифний розряд
Нагороджена знаком: «Відмінник освіти України»
Присвоєне звання: «Вихователь-методист»,
На посаді вихователя-методиста з 1998р.

Музичний керівник – Саламащенко Оксана Іванівна
Освіта: вища
Спеціальність: музика і співи
Педагогічний стаж: 5р.1м.
Категорія: спеціаліст, 9 тарифний розряд
В закладі працює з 2013 р.

Керівник гуртка – Малькевич Софія Ігорівна
Освіта: вища
Спеціальність: хореограф
Педагогічний стаж: 2 р.
Категорія: спеціаліст , 11 тарифний розряд
В закладі працює з 2014 р.

                                          
                                                  Наші вихователі

№ Прізвище, ім'я по батькові освіта категорія стаж
1  Лисюк Олена Валентинівна
середня-спеціальна спеціаліст,
11 тар. розр. 22р.5м.
2  Супруненко Наталія
Миколаївна
середня спеціальна спеціаліст,
10 тар. розр.   1р.
3  Ценюх Ірина Вікторівна
середня-спеціальна спеціаліст,
10 тар. розр.   7р.2м.
4
  Дем`яненко Тетяна
Анатоліївна вища    ІІ катег.
11 тар. розр.   4р.1м.
5  Бурда Юлія Володимирівна
середня-спеціальна спеціаліст,
11 тар. розр.   5р.
6  Братута Людмила
Сильвестрівна вища спеціаліст,
11 тар. розр.   4р.2м.
7  Кирис Тетяна Вікторівна середня-спеціальна спеціаліст,
11 тар. розр.  13р.11м.
                                  
                                                   
         У дошкільному навчальному закладі створено відповідні умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Методичний кабінет закладу постійно оновлюється відповідно „Примірного положення про методичний кабінет дошкільної освіти” (Наказ МОНУкраїни №372 від 16.04.2018). Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами і зручно розташовані. Окремими розділами виділено нормативні та директивні документи, інструктивно-методичні матеріали. Впродовж року постійно поповнювався фонд довідкової і методичної літератури.
        Робота педагогічного колективу за освітньою лінією „Особистість дитини” за Базовим компонентом дошкільної освіти була спрямована на забезпечення комплексного підходу до формування дитячої особистості, позитивного образу „Я”, створення бази особистісної культури вихованців, їх активної життєдіяльності, вихованні в кожній дитині позитивного ставлення до своєї зовнішності, сформованості основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних та оздоровчих навичок, навичок безпечної життєдіяльності, формування таких базових якостей особистості, як довільність, самостійність, відповідальність, креативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість і самооцінка.
Реалізація зазначених завдань впродовж року здійснювалася в різних видах діяльності. Заняття з фізичного виховання проводилися згідно розкладу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Фізкультурно-оздоровча робота здійснюється на достатньому рівні завдяки оптимально підібраним методам і прийомам та їх систематичному використанню.
          Реалізуючи завдання освітньої лінії „Дитина в соціумі” в закладі були створені оптимальні умови для повноцінного особистісного розвитку вихованців, їх соціалізації, вихователі організували емоційно-значущу для дітей діяльність, яка викликала у них інтерес і здивування, заохочувала до участі у різних заходах. Педагоги толерантно ставилися до невдач, незнань та помилок дітей, вчили допомагати одне одному, працювати парами та групами. Ці фактори стали чинниками теплого домашнього мікроклімату в групах. Для реалізації завдань даної освітньої лінії педагоги проводили роботу, спрямовану на усвідомлення дітьми понять „сім`я”, „сімейні традиції”, знайомили з нормами та правилами родинного співжиття, знайомили вихованців з різними соціальними ролями, нормами міжособистісних взаємин тощо. Формування соціальної компетентності відбувалося на заняттях з ознайомлення з предметним довкіллям, з художньо-мовленнєвої та театралізованої діяльності. Крім того діти набули необхідні знання та досвід поведінки в різних життєвих ситуаціях.
      Працюючи за освітньою лінію „Дитина у природному довкіллі” вихователі сприяли формуванню доступних у дітей дошкільного віку уявлень про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Відстеження досягнень дітей здійснюється шляхом аналізу планування освітньо-виховного процесу, перегляду організованої освітньої діяльності, проведенням контрольних зрізів знань та результатів моніторінгу освітньої діяльності. Згідно з результатами аналізу, більшість вихованців обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом, знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування відповідно вимог чинної програми для своєї вікової групи.
       Реалізація освітньої лінії „Мовлення дитини” була спрямована на розвиток у дошкільників культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою в різних життєвих ситуаціях. В навчально-виховному процесі вихователі активно використовували ігри і вправи на диференціацію звуків, динамічні та статичні вправи для артикуляційного апарату, пальчикові та дидактичні ігри, ігрові мовленнєві ситуації, літературні твори-діалоги, дидактичні вправи для ознайомлення з мовними одиницями: реченням, словами, складами,звуками. На сьогодні актуальним залишається питання оволодіння вихованцями українською мовою як державною. Результати спостережень за дітьми на заняттях та в повсякденнім житті свідчать про низький рівень користування дітьми українською в повсякденному житті.
Педагогам необхідно приділяти більше уваги проведенню роз`яснювальної роботи з батьками щодо доцільності засвоєння державної мови дітьми, та необхідності спілкування в родинах саме національною мовою.
       До того ж серед негативних чинників, які стримують мовленнєвий розвиток дітей, можна відзначити, штучне обмеження мовленнєвої активності дітей у спілкуванні та на заняттях, неусвідомлене ставлення педагогів до виконання мовного режиму в повсякденному житті, недостатній рівень володіння мовною культурою самих педагогів. Але незважаючи на низку проблем, порівняльний аналіз результатів педагогічної діагностики засвоєння програмових знань свідчить про позитивну динаміку у розвитку мовлення дошкільників протягом року.
      Освітня лінія „ Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” реалізовувалась через формування у вихованців доступних для їх вікової категорії уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об`єктів довколишнього світу.
      Пізнавальний розвиток дітей здійснювався у всіх видах діяльності: ігровій, навчальній, трудовій, повсякденному житті. Для формування елементарних математичних уявлень педагоги закладу оновили роздавальний матеріал, виготовили дидактичні ігри на вдосконалювання обчислювальних навичок, порівняння множин, закріпленню знань про склад числа з двох менших, складання та розв`язування задач і прикладів тощо. Перегляд контрольних занять в групах висвітлив проблему – не всі педагоги володіють методикою формування у дітей уявлень про структуру математичної задачі та способів її вирішення.
       Освітня лінія „Гра дитини” забезпечила розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Для того, щою ігрова діяльність розвивалася успішно було створено відповідне ігрове середовище. На даний момент ДНЗ не має змоги забезпечити добірку іграшок в кожній віковій групі у відповідності до Типового переліку обов`язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України №1633 від 19 грудня 2017 року. Але експертиза ігрового обладнання в групах, проведена адміністрацією закладу, підтвердила його придатність для використання та відповідність вимогам безпеки життєдіяльності дошкільників. Резервом в роботі колективу є поступове оновлення та осучаснення ігрового середовища. У практиці дошкільного закладу ігрова діяльність інтегрується з іншими видами діяльності, реалізуючи завдання всіх освітніх ліній.
       У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими документами педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність на збереження перспективності й наступності дошкільної та початкової ланок освіти, робота ведеться відповідно Листа МОНУкраїни від 19.04.2018р. № 1/9-249 „Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти”. Наш заклад прикладає багато зусиль для створення єдиного освітнього простору для дітей на етапі їх переходу від дошкільної до початкової ланки освіти. Адміністрація ДНЗ кожен рік укладається угода про сумісну діяльність у галузі наступності із загальноосвітньою школою № 58, яку відвідує більшість випускників закладу.
      В межах цієї угоди було проведено такі форми роботи з дітьми випускних груп, як екскурсія до школи, виставки дитячих малюнків, цикл занять „Я йду до школи”, надані індивідуальні консультації батьків дітей-випускників щодо вибору навчального закладу. Плідними були збори для батьків майбутніх першокласників, де були присутні вчителі ЗОШ № 58.
      Велика робота проводилась з батьками закладу. Вихователі усіх груп залучали батьків до участі у  виставках сумісних  з дітьми саморобок, що посприяли залученню батьків і дітей до сумісної діяльності, давало змогу поділитися власними здобутками у творчому відображенні різних життєвих подій і свят. В усіх вікових групах проводилися батьківські збори відповідно означеного у річному плані порядку денного. За результатами проведених зборів складено протоколи відповідної форми. Вихователі надавали консуль-тативну допомогу батькам за запитом; на інформаційних стендах для батьків своєчасно оновлювалася інформація щодо роботи дошкільного закладу та змісту освітньо-виховної роботи в групах.
      Батьки завжди із задоволенням відвідували свята та розваги, які проводи-лися в закладі, завжди були учасниками веселих конкурсів.
      Плідна робота впродовж навчального року була проведена з формування основ безпечної життєдіяльності дітей (в побуті, серед людей, предметів, у природі). Згідно з планом роботи закладу бали проведені „Тижні безпеки дитини”, „Місячник безпеки дорожнього руху”, „Місячник з цивільної оборони”. Систематично проводилася роз`яснювальна робота серед батьків та педагогічного колективу щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуації. Було проведено відпрацювання дій персоналу на випадок надзвичайної ситуації. Інструктажі та перевірка знань з питань ЦЗ проводилися згідно розробленого плану основних заходів.
       Низький показник травматизму серед учасників навчально-виховного процесу свідчить про ефективність планування та реалізацію даного напрямку роботи. Колектив ДНЗ і надалі планує проводити роботу з цього питання з педагогами, вихованцями, батьками вихованців; поповнювати матеріальну базу дидактичним та наочним матеріалом з даної проблеми.
                Враховуючи підсумки освітньо-виховної роботи за минулий навчальний рік та резерви в роботі, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти у наступному навчальному році працюватиме над вирішенням таких основних завдань:
1. Сприяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров`я дошкільників шляхом формування основ здорового способу життя.
2. Вдосконалювати зміст дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно -зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу (SТRЕАМ – освіта) до організації дитячої життєдіяльності.
3. Продовжувати роботу з патріотичного виховання через ознайомлення дітей з тваринним світом рідного краю.

Адміністративно – господарська діяльність була направлена на покращення матеріально – технічної бази ДНЗ:

                                                      2018 – 2019 н. р.
№ Місяць                    Виконані роботи або придбанні товари
1. Вересень Канцтовари  та обслуговування ксерокопіювальної техніки.
  Тканина на покривала.
  Кран (теплотраса).
  Доплата за ліжка.
  Стільниця.
  Музичні інструменти в зал.
  Оплата інтернету.
 
2. Жовтень Озеленення двору.
  Підписка «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник».
  Медикаменти.
  Утеплення вхідних дверей (заміна карток до дверей).
  Доплата за меблі – (навісні шафи для посуду).
  Оплата інтернету.
 
3. Листопад Водонагрівач електричний – (в середню групу).
  Заміна ламп в музичному залі.
  Оплата інтернету.
 
 
 
4. Грудень Решітка на вікно на сходах.
  Оплата інтернету.
  Замок на ворота.
 
 
5. Січень Заміна ламп в групах.
  Оплата інтернету.
  Фотоштори для зала.
  Встановлення домофону.
  Ремонт змішувача – (прачка).
  Мазь «Траумель».
  Оплата інтернету.
 
 
6. Лютий Сканування –  (великі листи).
  Господарчі товари – (одн. халати, плівка для ванни).
  Фарба для принтера.
  Оплата інтернету.
 
7. Березень Аналіз води.
  Господарчі товари – (відра, миски, миючий засіб для ванни, паперові рушники, антисептик, фартухи).
  Оплата інтернету.
  Ростова квітка із фуамірану.
  Ремонт залу – (фарба, багет, колор, робота)
 
 
8. Квітень Оплата інтернету.
  Штори в зал.
  Утюг.
 
9. Травень Заправка принтера.
  Вапно.
  Стійка: квітка із фуамірану.
  Оплата інтернету.
 
 
10. Червень Оплата інтернету.
  Заправка вогнегасників.
  Курси (Правила технічної експлуатації теплових установок).
  Стенд «ПГ».
  Страховка пожарної дружини.
  Плитка гіпсова (клей, лак, робота).
  Замір опори ізоляції.
 
11. Липень Оплата інтернету.
  Фарбування сходової клітки, ігрового обладнання на подвір’ї, розфарбовування альтанок на подвір’ї.
 
 
 
12. Серпень Оплата інтернету.
  Куточок  «Родинне дерево».