счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Оплата харчування дітей

     ОПЛАТА ХАРЧУВАННЯ

1.  Плата за харчування дітей вноситься не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься плата.  У разі не внесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному законодавством. Оплата за харчування дітей здійснюється:

 • в касах м.Дніпро;
 • через «Приват-24»

2.  Діти пільгових категорій (при оформленні пільги) звільняються від плати за харчування. 

3.  Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу.

4.  Оплата, що була здійснена в останні 3 дні поточного місяця не враховується, та встановлюється борг за харчування.

5.  У разі несплати батьками за харчування дитини протягом двох місяців, адміністрація КЗДО №  5 зобов’язана не менш, як за 10 календарних днів письмово повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини з закладу.

           ПІЛЬГИ НА ОПЛАТУ ЗА ХАРЧУВАННЯ

Від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів звільняються:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти-інваліди;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах;
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;
 • діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи, у т.ч. інклюзивні), санаторні дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу;
 • діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус;
 • діти,  із сімей, які мають трьох і більше дітей сплачують 50% вартості харчування.

Документи, які необхідно надати до закладу дошкільної освіти для звільнення від сплати за харчування:                                  Для категорії «Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування»:

 • Заява від опікуна (піклувальника).
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування (копія).

 

Для категорії «Діти-інваліди»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Медичний висновок про дитину-інваліда (копія) або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги). Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище ім’я по-батькові дитини-інваліда, рік народження.

 

Для категорії «Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Довідка з місцевого управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.

 

Для категорії «Дитина, батько (мати) якої загинув під час виконання службових обов’язків»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби (копія).

 

Для категорії «Дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції)»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Копія посвідчення учасника бойових дій або
 • Довідка з військової частини про участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в зоні АТО).
 • Довідка встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою.
 • Посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (копія).

 

Для категорії «Дитина з багатодітної сім’ї»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків) (копія), або паспортні дані одного з батьків з розділом «Особливі відмітки», де вписуються дані про дітей (враховуються діти до 18 років, та діти до 23 років, які продовжують навчання /в цьому випадку надається довідка з навчального закладу, в якому навчається дитина/);
 •  Посвідчення багатодітної сім’ї.

 

Для категорії «Діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімума»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Довідки з центру соціального захисту населення