счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Результати моніторингу якості освіти

                                                     

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У період з 01.09.2023 р по 15.09.2023 р. в закладі дошкільної освіти всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили вхідний моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог. Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх напрямків: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (вересень, травень). Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму:                                                                                                                                                                                                        - Використання діагностичного інструментарію;                                                                                                                                      - Використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;                                                                                                                                                                                            - За результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).
         Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості). Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили низький рівень досягнень, а тому важливим буде упродовж навчального року посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.
Отже, в цілому по КЗДО (ясла-садок) № 5 ДМР маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців:

1. Освітній напрям «Мовлення дитини»:

В – 25%, Д – 35%, С – 30%, Н – 10%.

2. Освітній напрям «Особистість дитини»:

В – 45%, Д – 25%, С – 25%, Н – 5%

3. Освітній напрям «Дитина в соціумі»:

В – 45%, Д – 30%, С – 20%, Н – 5%

4. Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»:

В – 50%, Д – 25%, С – 20%, Н – 5%

5. Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»:

В – 45%, Д – 30%, С – 20%, Н – 5%

6. Освітній напрям « Гра дитини»:

В – 70%, Д – 15%, С – 10%, Н – 5%

7. Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»:

В – 30%, Д – 40%, С – 25%, Н – 5%