счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Річний навчальний план

   СХВАЛЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ                                              

  педагогічною радою                                      Директор КЗДО (ясла-садок) № 5

  КЗДО (ясла- садок) № 5                                ________________Юлія ДУДУЛА

                                                                       01 вересня  2023 року   

  Протокол № 1 від 31.08.2023р.

                                                                     

                                                                             

                                                      ПЛАН РОБОТИ

      КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                            (ЯСЛА-САДОК) № 5    

                ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                  НА 2023 – 2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

        

  Розділ 1. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти                            

  за 2022-2023 навчальний рік

 КЗДО (ясла-садок) № 5 Дніпровської міської ради у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,«Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України, наказами та іншими розпорядчими документамидепартаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Організаційно-правова форма - комунальна організація

 Юридична адреса: КЗДО (ясла-садок) № 5: проспект Дмитра Яворницького, 105, м.Дніпро, 49038

 E-mail: [email protected]

 Код ЄДРПОУ 34230686

 Мова спілкування: українська

 Режим роботи: заклад працює за п`ятиденним режимом роботи з 7.30 до 18.00, вихідні - субота, неділя.

 Кількість груп, що функціонує: 5 груп, з них:

                                                1 група раннього віку

                                                1 група молодшого дошкільного віку 

                                                1 групи середнього дошкільного віку

                                                2 групи старшого дошкільного віку

  Кількість дітей у закладі: - 104 (планова наповнюваність 95)

  Здійснюється електронна реєстрація дітей для вступу у ДНЗ.     

  У закладі функціонують музично - фізкультурна зала, методичний кабінет, медичний кабінет. Є харчоблок та пральня.

    Кадрове забезпечення КЗДО проводиться у відповідності до типових штатів. Станом на 31.05.2023 року у закладі кількість посад:

з/п

Назва структурного підрозділу

Назва посад

Кількість

1

Адміністративний персонал

2,5

 

Директор

1

 

Заступник директора господарства

1

 

Вихователь-методист

0,5

2

Педагогічні працівники

10

 

Вихователі

9

 

Музичні керівники

1

3

Спеціалісти

1

 

Сестра медична старша

1

4

Молодший обслуговуючий персонал

9.5

 

Помічники вихователів для дітей віком до 3 років

1.5

 

Помічники вихователів для дітей віком від 3 років

4

 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

1

 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту  будівель

0,5

 

Двірник

0,5

 

Сторож

3

 

                                                                           Всього

23.0

     В умовах воєнного стану колектив закладу здійснював свою роботу з дітьми та батьками дистанційно, через мережу Інтернет: VIBER,ZOOM, KLASSROOM. Педагогічний колектив КЗДО постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.  У 2022/2023  навчальному році підвищили кваліфікацію при ДАНО - 1 педагог:

 • Саламащенко О.І., музичний керівник.

У 2022/2023 навчальному році атестованих немає.

Протягом 2022/2023 навчального року педагогічні працівники закладу активно залучалися до індивідуальної самоосвітньої діяльності. Вивчався стан самоосвіти педагогів, обговорювалися та затверджувалися індивідуальні проблемні теми самоосвіти педагогів на навчальний рік. Протягом навчального року проводилися змістовні творчі звіти педагогів, з індивідуальних проблем самоосвіти.

У ході творчих звітів педагогічні працівники презентували цікаві і змістовні матеріали досвіду з індивідуальних проблем із виставкою-презентацією кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності.

Таким чином,у закладі постійно проводиться робота щодо забезпечення закладу висококваліфікованими кадрами. 

Кваліфікаційний рівень

педагогічних працівників за станом на травень 2023 року

За наслідками попередніх атестацій: 

 • спеціаліст вищої категорії – немає
 • спеціаліст першої категорії – 2 педагоги
 • спеціаліст другої категорії – немає
 • спеціаліст – 3 педагоги
 • 11-й тарифний розряд – 5 педагоги
 • 10-й тарифний розряд – 1 педагог.

1 педагог маєзвання «Вихователь-методист», 1 працівник нагороджений  знаком «Відмінник України».

Дані про педагогічний стаж  працівників

Кількість педагогічних працівників

Стаж педагогічних працівників

до 3-х років

понад

3 роки

понад

10 років

понад

20 років

понад

30 років

понад

40 років

11

3

3

2

2

1

0

 

Діяльність комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) у 2022/2023 навчальному році, освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»,  конкретизованих у Програмі розвитку ЗДО, освітній програмі закладу та у Плані роботи на навчальний рік,  на забезпечення якості освітньої діяльності, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу.

У період воєнного стану, у закладі були створені максимально безпечні умови для працівників відповідно до Постанов Головного державного санітарного лікаря України, КМУ, МОН, МОЗ.

        Освітню діяльність колектив ЗДО здійснював на основі розробленого Плану роботи на навчальний рік і літній період. Працівники забезпечували зміст дошкільної освіти відповідно до БКДО, вимог освітньої програми закладу, складеної на основі програми розвитку дітей дошкільного віку від двох до шести років «Я у Світі», використовуючи навчально-методичні посібники, затверджені в установленому порядку Міністерством освіти і науки. Усі завдання протягом навчального року намагалися реалізовувати у тісній співпраці з батьками дітей.

Пріоритетні напрямки освітнього процесу у ЗДО на 2022/2023 навчальний рік спрямовувалися на підвищення результативності його освітньої діяльності.

У період з 24 лютого 2022 року освітній процес у режимі офлайн в ЗДО призупинений у зв’язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну та введенням воєнного стану в Україні. Усі можливі форми роботи з батьками та їхніми дітьми проводилися онлайн.

В умовах воєнного стану в Україні, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії в Україну, національно-патріотичне виховання дошкільників буде і надалі важливою складовою освітнього процесу,завдання національно-патріотичного виховання залишаються актуальними і у наступному 2023/2024навчальному році.

Задля якісного організації освітньої діяльності протягом навчального року педагогічний колектив працював на виконання пріоритетних завдань:

 1. Розвиток звукової культури мовлення дітей раннього та молодшого дошкільного віку за допомогою дидактичних ігор. Оптимізувати цю роботу зі старшими дошкільниками за допомогою інноваційних методів навчання.
 2. Робота з розвитку основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання
 3. Розвиток пізнавального інтересу дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій. Формування пізнавального інтересу під час пошуково-дослідницької діяльності.

У розгар повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження воєнного стану, питання педагогічних рад були розглянуті у різних формах роботи з педагогами.

У кінці навчального року (30.05.2023 року)проведена підсумковапедагогічна рада «Результативність освітньої та санітарно-просвітницької роботи у ЗДО», у ході якої проведено: комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності, аналіз санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу. На заключній педагогічній раді були також обговорені питання організації освітньої роботи влітку та умови і режим функціонування ЗДО в умовах воєнного стану, обговорений зміст нових нормативно-правових актів щодо особливостей діяльності ЗДО в умовах воєнного стану.

 

З метою формування  здоров’язбережувальної компетентності у вихованців закладу, формування здатності дитини до застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації був складений План роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей на 2022/2023 навчальний рік, відповідно до якогоу період з 24 по 28 жовтня 2022 року у закладі дошкільної освіти  проводився Тиждень безпеки дитини, метою якого було:  закріпити у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацювати стереотипи поведінки дошкільників в умовах воєнного стану та виникнення надзвичайних ситуацій.   

Основними завданнями ТБД було передбачено:

 • підвищити ефективність освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;
 • поглибити теоретичні знання та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя;
 • формувати у дітей безпечний стиль поведінки в екстремальних ситуаціях. Навчити їх користуватися телефонами служб безпеки (101, 102, 103, 104), вивчити домашню адресу;
 • формувати навички елементарної першої домедичної допомоги, вміння надавати собі та ближньому першу допомогу (старший дошкільний вік);
 • продовжувати знайомити дітей з правилами дорожнього руху, поведінки на вулиці, в транспорті, вдома;
 • продовжити знайомити дітей з протиепідемічними правилами, правилами протипожежної безпеки та поведінкою під час пожеж.
 • формувати у дошкільників основи здорового способу життя; пропагувати здоровий спосіб життя серед батьків.
 • інтегрувати родинне і суспільне виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини.

Протягом ТБД було ефективно проведено ряд заходівонлайн – ігор-занять, бесід, порад та консультацій для батьків з безпеки життєдіяльності.

 

У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту:

- здійснює роботу служба охорони праці, призначені відповідальні;

- розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;

- щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;

- організовано проходять медичні огляди працівників;

- розроблені та поетапно виконуються комплексні плани-заходи з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки.

Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового способу житття, цивільний захистбули і залишаються актуальними та першочерговими завданнями дошкільного закладу. Проведені: ЦІЛЬОВИЙ ІНСТРУКТАЖ для педагогічних працівників на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні(відповідальна вихователь-методист Людмила КОНОХ) та цільовий інструктаж на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні з іншими службами та обслуговуючим персоналом ЗДО (відповідальна директор Юлія ДУДУЛА).

З колективом закладу в офлайн та онлайн-режимах опрацьовані основні і дієві матеріали з цивільного захисту, які періодично розміщувалися на на телеграм-каналі у групі.

- П Л А Н реагування на надзвичайні ситуації.

- ЯК ДІЯТИ ЗА СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА». Інструкція для працівників ЗДО

- ЩО МАЄ БУТИ У РЮКЗАЧКУ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДИТИНИ (для групи, для ЗДО)

- Обладнання найпростіших укриттів у ЗДО: першочергові вимоги

- ЯК ВПОРАТИСЯ З ПАНІКОЮ ТА ТРИВОГОЮ в умовах воєнного стану

- Як розповідати дитині про війну

- АНТИСТРЕСОВЕ ХАРЧУВАННЯ. Порадник для вихователів та батьків

- РОЗЛУКА З ТАТОМ: ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ? Порадник для батьків та вихователів

- ДОПОМОЖИ СОБІ САМ! Правила надання домедичної допомоги для дітей старшого дошкільного віку

- Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру.

Напередодні Великодніх свят працівники і діти та їх батьки, на знак великої подяки за мужність і оборону нашої прекрасної України, привітали захисників України зі світлим святом Великодня і відправили своїм захисникам смачненькі пасочки та малюнки. До подібних акцій і надалі, у майбутньому, закликали усіх педагогічних працівників та інші служби нашого ЗДО.

Виконані вимоги БКДО та освітньої програми з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників». Досягнуто очікуваних результатів: удосконалення знань та навичок педагогічних працівників з формування у дітей цілісного ставлення до власного здоров’я та життя; поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; закріплення уявлень дітей про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного, воєнного  характеру та відпрацювання стереотипів поведінки дошкільників в умовах загрози та виникнення різних надзвичайних ситуацій.

У КЗДО за попередній 2022/2023 навчальний рік ефективно проведена у режимах офлайн/онлайн система методичних заходів,спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, які були залучені  до участі в індивідуальних та групових формах роботи.

На допомогу педагогічним працівникам у належному виконанні програми та активному вирішенні основних пріоритетних завдань дошкільної освіти було підготовлено і проведено у закладі ряд методичних заходів:

 • семінар-практикум на тему: «Розвиваємо комунікативну компетентність педагога»;
 • семінар-практикум «Як використовувати комп`ютерні ігри для пізнавального розвитку старших дошкільників»;
 • серія консультацій для педагогів з різних питань (у режимі офлайн/онлайн).

Протягом 2022/2023навчального року колектив закладу продовжував вибудовувати систему освітньої роботи.

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня протягом 2022/2023 навчального року у режимах офлайн/онлайн педагогічні працівники нашого закладу продовжували працювати над самоосвітою шляхом опрацювання методичної літератури, перегляду вебінарів та участі у заходах Освітньої траєкторії.

З метою вивчення змісту та завдань оновленого БКДО, підвищення професійного рівня та виявлення фахового компетентності педагогічних працівників у листопаді 2022 року проводилося тестування педагогів «Діагностика обізнаності педагогів щодо БКДО та Програми виховання і навчання дітей «Я у Світі»», у якому брали участь всі педагоги. Було запропоновано вирішити низку завдань. Але не всіпедагоги склали тест із позитивною оцінкою. Отже, варто уважніше та наполегливіше вивчати нові вимоги БКДО, щоб результативніше впроваджувати їх в освітній діяльності.

У грудні 2022 року проведено оцінювання професійної компетентності діяльності вихователя ЗДО за критеріями/показниками: планування освітньої діяльності;  організація діяльності дітей; взаємодія з батьками вихованців.

Найбільшою проблемою у наших педагогів, за результатами самооцінювання, є:

 • взаємодія з батьками: організація різних форм роботи, просвіти батьків (офлайн\онлайн).

Виходячи із цього, у новому навчальному році варто приділити більше уваги вирішенню проблеми партнерської взаємодії з батьками у різних формах (батьківські збори, консультації, робота у малих групах, бесіди, зустрічі за «круглим столом» тощо) та різними засобами: сайт, вайбер-групи, інформації у батьківських куточках, тематичні стенди, виставки тощо.

Виконання освітньої програми у закладі постійно трималося на контролі, про що свідчать видані накази по ЗДО.

Протягом 2022/2023навчального року було успішно проведено у закладі ряд заходівмузично-естетичного циклу (відповідальнамузичний керівник Оксана САЛАМАЩЕНКО): тематичні заняття до Дня знань; свята Осені, підготовлено Новорічну казку, до Дня Вишиванки та інші.

Досить організовано і змістовно проведені в умовах воєнного стану привітання до свята:

 • 1 ЧЕРВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ.

З огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану, зросла роль психологічної підтримки. Потрібно навчити як дорослих, так і дітей жити в мирі із самим собою та з іншими, вступати у взаємостосунки із світом так, щоб життя приносило задоволення.

Налагодили взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, проводили консультування через  веб-сайти закладу освіти, здійснювала інформаційну підтримку щодо джерел консультування, куди саме можна звернутися, розмістивши повідомлення у вайбер-групі. Тематика рекомендацій, ресурсів, порад, швидкої психологічної допомоги для дітей та дорослих, яка надавалася:

 • «Різноманітні вправи і техніки, що допоможуть керувати своїми емоціями, тілом, диханням у стресових ситуаціях»;
 • «Швидка допомога дітям, що пережили сильну стресову ситуацію»,
 • «Терапевтичні казки, руханки, що сприяють зниженню постійної тривоги, тотального виснаження, ознак депресії»;
 • «Як зберегти психологічне здоров’я під час евакуації»;
 • «Для чого потрібен стрес?»;
 • «Де брати ресурси для відновлення?»;
 • «Сон і війна. Техніка американських військових, яка дозволяє швидко заснути»;
 • «Антистресове харчування. Фази стресу»;
 • «Рухова активність, як спосіб саморегуляції, синхрогімнастика, як вона допомагає»;
 • «Позитив сьогодні. Як мислити позитивно»;
 • «Війна триває, як жити далі?»;
 • «Поведінкові реакції дітей із посттравматичним стресовим розладом»;
 • «Розлука з татом: як допомогти дитині, якщо батько чи мати захищає країну»;
 • «Терапія обіймами, малюванням, казкою» та багато інших.

Педагогами нашого закладупроводилася відповідна робота з батьками: батьківські збори, консультації, наочно-інформаційні повідомлення, актуальні для певної вікової групи. Враховуючи введення воєнного стану в Україні, у 2022/2023 навчальному році перевага надавалася дистанційним формам роботи з батьками через вайбер-групи.Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку. 

Фотоматеріали усіх цікавих форм роботи з дітьми протягом навчального року систематично висвітлювалися у вайбер-групах для ознайомлення батьків.

У зв’язку із введенням воєнного стану у нашій державі відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 талиста Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 № 1/3276-2 адміністрація закладу спрямовувала діяльність колективу на забезпечення максимально можливої безпеки кожної дитини, кожного працівника ЗДО.

У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії населення, а тому перебуваючи у небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Діти, які вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи у нових соціальних умовах.

На виконання нормативно-законодавчих актів та з метою захисту дітей дошкільного віку з 24 лютого 2022 року було призупинено діяльність закладу у звичному режимі та організована робота закладу у залежності від конкретної ситуації, а саме:

- тимчасове призупинення освітнього процесу (виконання працівниками закладів освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією);

- організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формами навчання (за погодженням із військово-цивільною адміністрацією);

- зосередження діяльності колективу закладу на актуальних питаннях в умовах воєнного стану: створення безпечного соціально-освітнього простору;організація психологічної, методичної підтримки педагогічних працівників;підтримка дітей та батьків у складних ситуаціях; організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку у дистанційному режимі; налагодження зв’язків і підтримка педагогічного партнерства ЗДО з батьками вихованців, представниками територіальних громад; надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям, батькам; здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема й з особливими освітніми потребами;

- здійснення психолого-педагогічної підтримки дітей, які вимушено переміщені із зони активних бойових дій;

- адаптування освітнього процесу в умовах війни з урахуванням ситуацій, що склалися (добір форм і методів взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до конкретної ситуації кожного періоду; володіння інформацією щодо ресурсного забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційної роботи; володіння навичками організації та проведення онлайн-заходів; налагодження комунікації з учасниками освітнього процесу в телефонному режимі, через листування електронною поштою тощо);

- надання підтримки(інформаційної, методичної, консультативної тощо) дітям та їхнім сім’ям; проведення занять з дітьми дошкільного віку-ВПО.

 Педагогічним працівникам ЗДО було рекомендовано у будь-якому варіантіосвітньої діяльності закладу:

- активно використовувати наявні електронні ресурси:для завдань і рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку; групи із батьками, вихователями, психологами в соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsApp тощо для поширення інформаційно-освітньої та психолого-педагогічної інформації; використання електронних платформ Zoom, GoogleMeet, Google Classroom, Microsoft Teams та ін.;

- сприяти підвищенню кваліфікації та фахової підтримки педагогів з урахуванням сучасних реалій; реалізовувати план підвищення кваліфікації педагогів КЗДО;

- у разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю учасників освітнього процесу у ЗДО вводити в дію плани евакуації учасників освітнього процесу.

Постійно вдосконалюється матеріально-технічний стан приміщення та території КЗДО. В результаті комплексного самооцінювання матеріально-технічного стану та території закладу на маємо позитивні результати:

 • все обладнання території і приміщень закладу справне.

Провівши ретельний аналіз діяльності комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) за 2022/2023 навчальний рік, залишаються невирішеними  першочергові проблеми адміністративно-господарського спрямування:

 • облаштувати у закладі укриття, які б відповідали усім встановленим вимогам;
 • ремонт асфальтового покриття, доріжок та фізкультурного майданчика на території закладу;
 • встановлення пожежної сигналізації;

У новому навчальному році також залишаються інші потреби, виконання яких не потребує особливих фінансових витрат:

 • оновлення навчально-методичного забезпечення у вікових групах та у методичному кабінеті;
 • зміцнення осередків розвивального предметно-ігрового середовища у вікових групах відповідно до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти та сучасних вимог;
 • активне використання інтерактивних форм та методівпартнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • активне освоєння комп’ютера та впровадженняв освітній процес сучасних комп’ютерних технологій;
 • активна участь у фахових конкурсах педагогів, які планують підвищувати кваліфікаційні категорії;

Провівши детальний аналіз діяльності КЗДО за 2022/2023 навчальний рік та оцінивши усі сильні і слабкі сторони у роботі нашого колективу в умовах карантину та воєнного стану в Україні, у наступному 2023/2024 навчальному році адміністрація та колектив закладу спрямує свою діяльність на дотримання вимог організації освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» із визначенням річних завдань на майбутній період:                                                                                                                                                                                                                    Завдання педагогічного колективу на новий

                                  2023\2024 навчальний рік       

 1. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. 
 2. Створювати комфортні, безпечні, доступні та нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей і праці.
 3. Продовжувати формувати національно-патріотичну самосвідомість дошкільників у різних видах діяльності.
 4. Провести самооцінювання діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище».

                                       Розділ 2. Діяльність структур колегіального управління

№п\п

Тема (зміст)

роботи

Термін

Відповідаль-ний

Примітка

Блок 2.1. Загальні збори (конференція колективу)

2.1.1

Створення у КЗДО

безпечного освітнього середовища

 1. Організація роботи КЗДО щодо створення безпечних і комфортних умов перебування дітей у закладі.
 2. Посадові та робочі інструкції у КЗДО: оновлюємо вимоги щодо охорони праці та безпеки життєдіялності, цивільного захисту.  Інформаційне повідомлення
 3. Права дитини та її захист від проявів будь-яких форм насильства, дискримінації, булінгу (цькування).

Обговорення Плану заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу у КЗДО.

 

Жовтень

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Директор

Ю.С.Дудула

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

Самооцінювання результатів ефективності освітніх і управлінських процесів ЗДО

 1. Звіт  керівника про результатисамооцінювання діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище».

 

Червень

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

 

Блок 2.2. Виробнича нарада

 

2.2.1.

 • Підготовка закладу до нового навчального року: аналіз актів перевірок.
 • Виконання заходів з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період.
 • Затвердження графіку роботи працівників на 2023/2024 н. р.
 • Організація освітньої діяльності в КЗДО в умовах воєнного стану: форми роботи з дітьми.

Вересень

Директор

Ю.С.Дудула

Заступник директораз господарства

І.В.Андрієнко

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

2.2.2.

 • Про удосконалення роботи в КЗДО з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.
 • Про зміцнення осередків розвивального предметно-просторового  середовища у вікових групах.
 • Зміцнення трудової та виконавської дисципліни, дотримання принципів академічної доброчесності при виконанні посадових обов’язків.

 

Грудень

 

Заступник директорагосподарства

І.В.Андрієнко

Вихователь-методист

  Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.2.3.

 • Стан харчування дітей у КЗДО та контроль за його здійсненням.
 • Про формування культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього та дошкільного віку.
 • Зміцнення здоров’я та зниження захворюваності дітей. Звіт сестри медичної старшої про виконання завдань щодо медичного обслуговування дітей у КЗДО.

 

Січень

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

 Л.А.Конох

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 

2.2.4.

Про виконання Плану заходів КЗДО щодо створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці.Аналіз безпеки освітнього середовища.

 • Безпека життєдіяльності дошкільників у КЗДО. Організаційні питання щодо планування заходів до Тижня безпеки дитини.
 • Звіт про роботу з цивільного захисту та пожежної безпеки у ЗДО.
 • Про виконання  комплексу заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу. Інформація-звіт
 • Про роботу адміністрації за зверненнями громадян.

 

Квітень

 

    

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Заступник

Директора з

господарства

І.В.Андрієнко

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.2.5.

 • Про виконання заходів з охорони дитинства та організацію роботи з дітьми пільгових категорій.
 • Про універсальний дизайн та розумне пристосування освітнього середовища: увага дітям.
 • Заходи по підготовці закладу до нового 2023/2024 навчального року та осінньо-зимового періоду.
 • Про порядок проходження медичних оглядів працівниками.

 

Травень

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

 Л.А.Конох

Заступник

директора

господарства

 І.В.Андрієнко

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 

2.2.6.

 • Медико-педагогічний контроль за оздоровленням дітей влітку.

Серпень

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

 Л.А.Конох

сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

Блок 2.3. Педагогічна рада

2.3.1.

Особливості організації діяльності КЗДО у новому навчальному році

в умовах воєнного стану:

 1. Про діяльність педагогічного колективу за минулий навчальний рік в умовах воєнного стану з визначенням річних завдань на майбутній період.  Аналіз діяльності КЗДО.
 2. Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у новому навчальному році в умовах воєнного стану. Методичний порадник, обговорення
 3. Обговорення та затвердження:

- Плану роботиКЗДО (з додатками) на новий навчальний рік;

 • освітньої програми;
 • розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році;
 • форми планування освітньої роботи з дошкільниками;
 • індивідуальних проблемних тем самоосвіти на поточний навчальний рік.

5.Про особливості використання в освітньому процесі парціальної програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» та її ресурсне забезпечення.

6.Презентація кращої навчально-методичної літератури, дидактичного матеріалу та посібників до нового нав-чального року. Виставка-презентація

31.08.2023

Директор

Ю.С.Дудула

Педагогічні працівники

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

педагоги

 

2.3.2.

Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників

 1. Про виконання рішень попередньої педради. Інформація секретаря
 2. Про організацію комунікативно-освітнього простору КЗДО в умовах воєнного стану. Практикум для педагогів.
 3. Про цілісність, системність і послідовність планування й організації мовленнєвої роботи з дітьми різних вікових категорій. Обмін досвідом

4.Про особливості освітньої роботи у КЗДО із навчання дітей елементів грамоти. Обмін досвідом вихователів старших груп.

5.Про формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища.  Довідка за результатами тематичного вивчення

6.Про підсумки огляду групових осередків для реалізації завдань БКДО з освітнього напряму «Мовлення дитини» з презентацією картотеки дидактичних ігор мовленнєвого змісту. Аналіз результатів огляду.

7.Про перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Обговорення та затвердження.

 

30.11.2023

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователі

     груп

Вихователі:

Я.М.Соловйова, Н.М.Суп-руненко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула,

вихователі усіх вікових груп

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу

1. Про виконання рішень попередньої педради. Інформація секретаря

2. Про права дитини та забезпечення освітнього середовища у КЗДО і сім’ї, вільного від проявів будь-яких форм насильства та дискримінації. Психологічна просвіта, обговорення у «загальному колі».

3.Про організацію предметно-практичної діяльності дітей у різних вікових групах та її ресурсне забезпечення. Обмін досвідом.

4.Про створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання і праці дітей, у тому числі дітей з ООП.Довідка за результатами тематичного вивчення

5. Про удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища та ІК-компетентності педагогів.Аналіз за результатами опитувальника.

6. Про результати огляду-конкурсу  на «Краще зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків відповідно до сучасних вимог»

Мета конкурсу: забезпечення комфортного перебування дітей у групових осередках та якісної організації освітнього процесу.

28.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователі

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

2.3.4.

Атестація педагогічних працівників

 1. Про атестацію педагогічних праців-ників у 2023/2024 навчальному році:
 2. Творчі звіти педагогічних працівників за міжатестаційний період. Презентації-звіти
 3. Оцінка професійної діяльності педагогів, які атестуються, колегами КЗДО. Обговорення в «загальному колі»
 4. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році. Довідка за результатами підсумкового контролю
 5. Методичний фестиваль «Мої педагогічні інновації».Виставка-презентація кращих методичних матеріалів та досвіду роботипедагогів, які атестуються.

15.03.2024

 

Директор

Ю.С.Дудула                   Педагоги,  які атестуються

Педагогічний колектив

Вихователь-методист

Л.А.Конох                     Педагоги, які атестуються

 

 

2.3.5.

Моніторинг

якості дошкільної освіти

 1. Про виконання рішень попередньої педради. Інформація секретаря)
 2. Про цілісність, системність і послідовність планування й організації освітньої діяльності національно-патріотичного змісту. Обмін досвідом

3.Про надання якісних освітніх послуг у закладі здобувачам дошкільної освіти.Самоаналіз результатів освітньої роботи.

4.Про результати внутрішнього моніторингу стану освітнього процесу, виконання вимог БКДО та освітньої програми (за результатами підсумкового вивчення):

 • звіт вихователя-методиста;
 • звіт музичного керівника;

5.Про результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів КЗДО з напряму оцінювання «Освітнє середовище». Аналітична довідка.

6.Щодо особливостей планування освітньої роботи ЗДО влітку. Обговорення плану роботи.

7.Про перевід груп та педагогічне навантаження у новому навчальному році. Інформаційні повідомлення.

25.05.2024

 

 

 

 

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователі

    груп

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Музкерівник

О.І.Салама-щенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователі

Директор

Ю.С.Дудула

 

Блок 2.4. Адміністративна нарада

2.4.1.

 • Готовність груп до нового навчального року в умовах воєнного стану.
 • Контроль проведення маркування меблів відповідно до зросту дітей та дотримання санітарних вимог.
 • Контроль організації харчування у КЗДО. Впорядкування документації по НАССРу.
 • Аналіз проходження працівниками щорічного медичного огляду.

Серпень

Директор

Ю.С.Дудула

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

2.4.2.

 

 • Циклограма внутрішнього контролю у КЗДО на навчальний рік.
 • Про стан документації з ЦЗ.
 • Про План заходів щодо охорони дитинства на 2023/2024 навч.  рік.
 • Аналіз результатів контролю організації харчування у КЗДО.
 • Контроль рівня надходження батьківської плати за харчування дітей.
 • Результати вивчення санітарно-гігіє-нічного стану у вікових групах КЗДО.

Вересень

 

Директор

Ю.С.Дудула

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

 

 

 

2.4.3.

 

 • Про виконання посадових обов’язків педпрацівників у проведенні освітнього процесу.
 •   Здійснення технічного контролю за станом території та приміщень будівлі, меблів, обладнання.
 •   Про результати вивчення питання створення  освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насиль-ства та булінгу, у якому спрямована робота з надання психологічної під-тримки учасникам освітнього процесу, реалізуються права дітей.   
 • Контроль організації харчування.
 • Про результати контролю за виконанням інструкцій з пожежної, техногенної та мінної безпеки.

Жовтень

 

Директор

Ю.С.Дудула

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.4.4.

 

 • Рівень підготовки та проведення батьківських зборів у вікових групах. 
 • Здійснення передплати фахової преси. 
 • Ведення журналу громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в КЗДО та завдання на перспективу.

 

Листопад

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.4.5.

 

 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладу та завдання на перспективу.
 • Збагачення освітнього процесу нетрадиційним обладнанням з фізичного та музичного розвитку дошкільників.
 • Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Про дотримання правил безпеки під час організації новорічних свят.
 • Про результати контролю за журналом реєстрації нещасних випадків.
 • Про організацію санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

Грудень

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

 

 

 

 

 

2.4.6.

 

*Результати контролю за виконанням

 інструкцій з пожежної та техногенної

безпеки.

 • Аналіз проведення різних форм взаємодії з батьками вихованців.
 • Про виконання плану роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, на 2023/2024 навчальний рік.
 • Контроль організації харчуванняу КЗДО. Аналіз виконання норм харчування.

 

Січень

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

 

 

 

 

 

2.4.7.

 

 • Реалізація планів щодо вивчення педагогічної діяльності вихователів, які атестуються.
 • Результати контролю за виконанням заходів з теплопостачання.
 • Виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом).
 • Звіти педагогів про проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних формах.
 • Про результати вивчення діяльності методичного кабінету щодо створення науково-методичного осередкудля педагогів і батьків у 2023/2024 н.р.
 • Виконання річного плану з розділу «Адміністративно-господарська діяльність» та першочергові завдання колективу.

Лютий

Директор

Ю.С.Дудула

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

2.4.8.

 

 • Дотримання у КЗДО санітарно-гігієнічного режиму.
 • Про виконання плану заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу у ЗДО.
 • Про дотримання режиу дня та режиму прогулянок.
 • Контроль організації харчуванняу ЗДО.
 • Про результати контролю за виконанням інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Рівень проведення свят і розваг художньо-естетичного та фізкультурно-оздоровчого циклів.
 • Про результати оперативного контролю за проведенням ранкових зустрічей.

 

Березень

 

Директор

Ю.С.Дудула

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

2.4.9.

 

 • Про організацію дослідницької роботи на городі та у квітнику.
 • Про підготовку плану заходів до Тижня безпеки дитини.
 • Зміцнення матеріальної бази дитячих ігрових майданчиків: завдання на перспективу.
 • Про облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, навчально-методичну літературу, господарський та м’який інвентар, продукти харчування тощо).
 • Про виконання плану роботи щодо забезпечення наступності між двома ланками освіти.
 • Сприяння інформаційно-просвітни-цького простору відкритості і прозорості діяльності КЗДО, змістовому наповненню та вчасному оновленню матеріалів сайту.

Квітень

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.4.10

 

 • Про результати анкетування батьків щодо задоволеності рівнем психоло-гічного клімату у закладі та якістю надання освітніх послуг.
 • Забезпечення реалізації заходів щодо формування академічної доброчесно-сті та протидії фактам її порушення.
 • Про результати участі педагогічних працівників у різних формах методичної роботи КЗДО та міста.
 • Здійснення передплати фахової преси.
 • Про забезпечення проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямова-них на формування у працівників та батьків негативного ставлення до корупції.
 • Про проведення інструктажів на робочому місці на період ремонтних робіт у ЗДО.

Травень

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

Блок 2.5.  Атестаційна комісія

2.5.1.

Підготовка наказів про створення атестаційної комісії.

До 20.09.

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.5.2.

Засідання атестаційної комісії (АК):

 • розподіл функціональних обов’язків між членами АК;
 • складання графіку засідання АК.

До 20.09.

 

АК

 

 

2.5.3.

Прийом АК заяв від педагогів:

 • про проходження позачергової атестації;
 • про перенесення строку атестації.

До 10.10.

за потребою

Члени АК

 

 

2.5.4.

Засідання атестаційної комісії:

 • розгляд поданих документів; допуск педагогів до атестації; затвердження списків педагогів, які атестуються;
 • співбесіда з педагогами з питання складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов проведення атестації.

 

До 20.10.

 

Члени АК

 

 

2.5.5

Складання план-графіку проведення атестації та доведення його під підпис до відома осіб, які атестуються.

До 20.10.

Голова АК

 

 

2.5.6.

Складання памяток з питань атестації для педагогів, які атестуються.

До 20.10.

Вихователь-методист

 

2.5.7.

Складання плану вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються.

До 23.10.

 

Члени АК,вихователь-методист

 

2.5.8.

 • Вивчення професійної діяльності педпрацівників: адміністрацією КЗДО; колективом (педрадою); батьками.
 •  

До 15.03. згідно плану

АК

 

 

2.5.9.

Складання довідки за результатами вивчення професійної діяльності педагогів, які атестувалися.

До 15.03.

Члени АК,

вихователь-методист

 

2.5.10

Проведення творчих звітів педагогівза міжатестаційний період. 

15.03. на засіданні педради

АК

 

 

2.5.11

Складання атестаційних характеристик на педагогів, які атестувалися.

До 15.03.

Члени АК,

вихователь-методист

 

2.5.12

Підсумкове засідання АК (згідно план-графіку).

30.03.

голова АК

 

 

2.5.13

 • Оформлення документації з атестації:(атестаційні листи, протоколи засідань АК, накази з питань атестації тощо)

До 01.04.

Секретар АК

 

 

Блок 2.6. Комісія з харчування

2.7.1.

Пробазову документацію групиНАССР

 1. Обговорення вимог листа МОН, МОЗ:
 • «Новий порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 24 березня 2021року).
 1. Про залучення до контролю членів робочої групи НАССР. Розподіл обов’язків.
 2. Розроблення протоколів та карток контролю:
 • картка контролю персоналу;
 • картка контролю забезпечення (приймання та зберігання продуктів);
 • картка контролю санітарно-гігієнічних умов;
 • картка контролю виробничого процесу;
 • картка контролю результату (організації харчування у групах);
 • картка оперативного контролю.
 1. Розроблення графіків оперативного та поглибленого контролю харчування у ЗДО.Графіки.
 2. Базова документація групи НАССР.

    

18.08.

Директор

Ю.С.Дудула

 

Комісія

 

 

 

 

 

2.7.2.

Про порядок

організації харчування в КЗДО

1.Ознайомлення з наказом керівника щодо організації харчування у ЗДО за принципами НАССР.

2. Обговорення вимог листів МОН, МОЗ.

 

29.08.

Директор

   Ю.С.Дудула

     Комісія

 

 

2.7.3.

Про проведення лабораторних досліджень

1.Про результати проведення лабораторних досліджень питної води та інших досліджень.

2. Зауваги для дорослих щодо вилучення із меню окремих кондитерських виробів та нових обмежень у кількості цукру, меду, солі у дитячому раціоні та інших харчових продуктів.

3. Про організацію питного режиму у закладі.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ЗДО.

 

07.09.    

Директор

   Ю.С.Дудула

    Комісія

 

 

2.7.4.

Про виконання норм харчування уКЗДО

1. Про зміни до постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 24.03.2021 № 305).

2. Про розподіл тижневих норм харчування за прийомами їжі для різних вікових груп дітей.

3. Про вимоги до ведення журналу обліку виконання норм харчування у ЗДО.

05.10

далі

щомісячно

Директор

    Ю.С.Дудула

    Комісія

 

 

2.7.5.

Налагодження системиконтролюорганізації харчування за принципами НАССР

 1. Про систему моніторингу організації харчування:
 • контроль персоналу;
 • контроль забезпечення;
 • контроль процесу;
 • контроль результату;
 • контроль умов;
 • контроль ресурсів.
 1. Аналіз харчування дітей у КЗДО.

12.01.

Директор

    Ю.С.Дудула

    Комісія

 

 

2.7.6.

Санітарний стан харчоблоку

 1. Обговорення Протоколів аналізу ризиків санітарного стану на харчоблоці:
 •  виробничих приміщень, оснащення та інвентаря;
 • комори;
 • умов приготування їжі.
 1. Дотримання виконання норм харчування.
 2. Ведення журналу обліку виконання норм харчування у КЗДО.

16.03.

Директор

Ю.С.Дудула

   Комісія

 

2.7.7.

Моніторинг організації харчування за принципами НАССР

1.Результати щоденного оперативного контролю за організацією харчування у КЗДО.

2. Виконання Програм - передумов системи НАССР.

3. Завдання на перспективу щодо покращення контролю харчування за принципами НАССР.    Виконання Програм - передумов системи НАССР

17.05.

Директор

   Ю.С.Дудула

    Комісія

 

 

Блок 2.7.  Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності,

цивільного захисту і пожежної безпеки

2.8.1.

Забезпечення протиепідемічних

заходів у КЗДО та виконання вимог

 у сфері цивільного захисту, техногенної та мінної безпеки

1.План реагування на надзвичайні ситуації відповідно до листів МОН:

- від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»

- від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»;

- від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в ЗДО з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях»;

Обговорення, затвердження

 • Складання акту готовності КЗДО до нового навчального року.
 • Ознайомлення з наказом «Про організацію роботи КЗДО з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2023/2024 навчальному році».

02.09.

Директор

Ю.С.Дудула

 Комісія

 

2.8.2.

Профілактика дитячого травматизму

у КЗДО і вдома

 1. Запобігання дитячому травматизму в КЗДО.Аналіз виконання Плану заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму.

19.10.

Директор

Ю.С.Дудула

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

2.8.3.

Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов у КЗДО

 1. Створення безпечного, здоров’язбере-жувального і комфортного розвиваль-ного середовища у ЗДО. Аналіз роботи, накреслення плану дій.
 2. Про дотримання правил добору іграшок та ігрового  матеріалу для різних вікових категорій дітей. Аналіз дотримання Санітарного регламенту для КЗДО; Технічного регламенту безпечності іграшок; Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО.

 

29.12.

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.8.4.

Про цивільний захист, охорону праці

та безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу

 1. Звіт комісії:

– про дотримання інструкції з охорони життя та безпеки життєдіяльності на робочих місцях;

 

 

26.02.

 

Директор

Ю.С.Дудула

 

2.8.5.

Безпека учасників

освітнього процесу влітку

 1. Порядок проведення інструктажів з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльностіучасників освітнього процесу. Обговорення
 2. Про надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правила поведінки у разі виникнення НС. Обговорення алгоритму дій
 3. Про забезпечення КЗДО протипожежним обладнанням та   спеціальним оснащенням з цивільного захисту.Аналіз
 4. Про підсумки проведення об’єктових тренувань з евакуації  учасників освітнього процесу із закладу на випадок повітряної тривоги чи НС. Звіт
 5. Розроблення та затвердження плану організаційних та ремонтних робіт до нового навчального року.

27.04.

Директор

Ю.С.Дудула

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

                                                                                Розділ 3.   Методична робота з кадрами

 

№ п/п

 

Тема (зміст роботи)

Термін виконання

Відповідальні

Примітка про виконання

Блок 3.1.Підвищення професійної компетентності

3.1.1.

З метою спрямування діяльності педагогічного колективу на виконання законодавчо-нормативних та інструк-тивно-методичних документів у галузі освіти, підвищення науково-методичного рівня та професійної компетентності педагогівдотримуватися виконання:

 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року №234, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за №563/28693;
 • Положення про заклад дошкільної освіти (Постанова КМУ від 27.01.2021 №86);
 • Наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в ДНЗ»;
 • Базового компонента дошкільної освіти – 2021 та Методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти;
 • Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році;
 • Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затвердж. Наказом МОНУ від 19.12.2017 №1633);
 • Постанови КМУ «Порядок підвищен-ня кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 №800 (зі змінами до Порядку від 27.12.2019 №1133);
 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (затв. Наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, зареєстр. в МЮУ 23.01.2018 № 100/31552);
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти».

 

До 05.09.

та протягом року

Усі педагогічні працівники

 

3.1.2.

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

Упродовж року за потребою

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.1.3.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

1р\квартал

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.1.4.

Виставка кращих матеріалів ППД, педідей та інновацій педпрацівників закладу, дошкільних закладівм. Дніпро та України.

1р\квартал

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.1.5.

«Педагогічні зустрічі» (онлайн-консультування, онлайн-зустрічі, онлайн-презентації) з колегамиКЗДО з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами оновленого БКДО, проєктування освітнього простору, контролю і керівництва в КЗДО тощо.

1р\квартал  та за потребою

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.1.6

Запровадження у закладі єдиного методичного дня.

Четвер

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.1.7.

Майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до творчого звіту (заняття)»

Мета: збагачувати практичні навички педагогів у використанні сучасних медіатехнологій;   підвищувати їх теоретичний і професійний рівень, розвивати творчі та креативні здібності.

03.11.

та за потребою

педагогів

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.1.8.

Проведення педагогічних годин

Мета: знайомити педагогічний колектив з особливостями проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, інноваційними педагогічними технологіями, кращим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження оновленого БКДО, програм розвитку дітей дошкільного віку, ВСЗЯО.

 • Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році в умовах воєнного стану.
 • Підвищення кваліфікації у запитаннях і відповіддях.
 • Підготовка до Тижня безпеки дитини.
 • Створення умов для реалізації інваріантної та варіативної складової БКДО.
 • Комплексневивчення якості освітнього процесу в групі: основні завдання.
 • Звіт педагогів про підвищення кваліфікації та участь у різних методичних заходах.
 • План підготовки до Тижня української мови.
 • Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєді-яльності дошкільників.
 • Про план заходів до:
 • Дня вишиванки
 • Дня захисту дітей
 • Дня Незалежності України

 

08.09.

15.09.

13.10.

19.10.

24.11.                     До 25.12.

10.02.

30.04.

05.05.

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.1.9

Анкетування педагогічних працівників щодо популяризації державної мови (збагачення та активізація словника, розвиток звязного мовлення, формування навичок культури мовлення, виховання бажання  спілкуватися рідною мовою).

 

16.02.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.1.10

Інтерактивний семінар-практикум

«Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: сучасні вимоги».

Мета: поглиблювати теоретичні знання та практичні навички педагогів з організації освітнього процесу з дошкільниками з освітнього напряму «Мовлення дитини»; формувати навички культури мовлення та виховувати бажання спілкуватися рідною мовою; сприяти популяризації державної мови.

План роботи

   І етап

 1. Компетентнісний підхід до розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови:
  1. Структура комунікаційно-освітнього простору КЗДО в умовах війни.Методичний коментар.
  2. Форми організації розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови у КЗДО та види мовленнєвих занять.Методичні рекомендації.
  3. Вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять. Методичні рекомендації.
  4. Методи і прийоми розвитку  мовлення та навчання дошкільників рідної мови. Методичні рекомендації.
  5. Інтерактивні методи навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування. Обмін досвідом.
  6. Інноваційні методи і технології навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування.

Обмін досвідом.

 1. Засоби розвитку мови і навчання дітей рідної мови. Обмін досвідом.
 2. Особливості методики розвитку мовлення та навчання рідної мови дітейраннього віку. Обмін досвідом.

ІІ етап

 1. Комплексний підхід до розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови:
  1. Методика словникової роботи у ЗДО: основні аспекти.
  2. Методика формування граматичної правильності мовлення у дошкільників: основні аспекти.
  3. Методика розвитку звязного мовлення у дошкільників: основні аспекти.
  4. Методика навчання дітей елементів грамоти: основні аспекти.
  5. Як правильно готувати руку дитини до письма. Практичний порадник
 2. Практична частина.
 • Створення та презентація картотеки  дидактичних матеріалів для мовленнєвого розвитку дітей різних вікових категорій.Обмін досвідом, презентація.
 • Як сприяти розвитку творчих мовленнєвих здібностей дітей. Колективне створення памятки для батьків.

 

І етап - 27.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап – 03.11

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь

Я.М.Соловйова

Вихователь

І.В.Ценюх

Вихователь

Т.П.Олефір

Вихователь

Ю.Є.Ребракова

Вихователь

Я.В.Романов-ська

Вихователь

Н.М.Супруненко

Вихователь

 Ю.В.Бурда

 Вихователь-методист

 Л.А.Конох

Вихователь

Я.М.Соловйова

Вихователь

І.В.Ценюх

Вихователь

Т.П.Олефір

Вихователь

 Я.В.Романов-ська

Вихователь

  Н.М.Супру-ненко

Педагогічні працівники

  Педагогічні працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13

Групові консультації

для вихователів

 1.  Особливості організації освітньої діяльності КЗДО у новому навчальному році в умовах воєнного стану.

 

 

02.09.

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

 

 

 

 

 1. Як формувати власну емоційну безпеку в умовах війни.

02.09.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 1. Збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій: як правильно надати домедичну допомогу (консультація-тренінг)

08.09.

 

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 

 1. Як подолати кризові ситуації та ліквідувати їх наслідки в освітньому середовищі.

12.10.

Директор

Ю.С.Дудула

 

 1. Які права і свободи мають діти -внутрішньо переміщені особи.

19.10.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 1. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку: основні завдання та шляхи їх реалізації.

03.11.

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

7.Типові помилки вихователя на занятті, які перешкоджають активізації мовлення дітей.

24.11.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

8.Зонування групового простору на гамірні і тихі зони та облаштування у ньому осередків за інтересами: основні вимоги.

15.12.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

9.Як забезпечити високий ступінь активності та свободи дитини в організації ігрової діяльності.

10.02.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

10.Як забезпечити створення у ЗДО безпечноо освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)?

23.02.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 1. Як організувати художньо-педагогічне спілкування з дітьми за творами живопису для дошкільнят.

 23.03.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 1. Як поліпшити ставлення дітей до праці у дитячому садку і вдома.

30.03.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 1.  Основні завдання літнього періоду у КЗДО: освітні та оздоровчі.

 

 

18.05.

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 

 

Консультації

для музичних керівників

 1. Які основні вимоги до документації музичного керівника?
 2. Сучасні форми, методи та засоби формування мистецько-творчої компетентності дошкільників: музична діяльність.
 3. Які здоров’язбережувальні технології доцільно використовувати на музичних заняттях: банк ідей.
 4. Коли музичне заняття можна вважати проведеним ефективно?

 

02.09

22.09.

03.11.

15.12

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

музкерівник

О.І.Саламащенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3.2.Розвиток професійної творчості

3.2.1.

 

Засідання творчої групи педагогів з проблеми «Впроваджуємо оновлений Державний стандарт дошкільної освіти».

Мета творчої групи: удосконалити моделі компетентностей дітей та річної тематики тижневих освітніх блоків для освітньої роботи в умовах воєнного стану з дітьми:

- раннього віку

- молодшого дошкільного віку віку                                                

- середнього лошкільного віку віку                                               

- старшого дошкільного віку віку                                                                     

Згідно плану роботи на рік

 

   Творча група

 

3.2.2.

Колективні перегляди різних видів

 і форм роботи з дітьми

Мета:використання інноваційних підходів до планування та організації освітнього процесу з дошкільникамив умовах воєнного стану; створення фундаменту для формування ключових компетентностей дошкільників за оновленим БКДО  в офлайн/онлайн-режимах.

 1. Тематичне заняття з розвитку мови і мовленнєвого спілкування «Одягнемо ляльку Катю» у групі дітей раннього віку.

Мета:доцільність та ефективність використання сучасних методів і прийомів для формування граматичної правильності мовлення.

 

 

29.11.

 

 

 

 

 

 

Вихователь

Бурда Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Тематичне заняття з розвитку звукової культури мовлення «Слово і звук» в молодшій групі.

Мета: ефективність використання методів і прийомів для формування звукової культури мовлення, роботи зі звуками з, с, ц та розвитку фонематичного слуху у дошкільників.

 

   26.01.

 

 

 

 

     Вихователь

     Ю.Є.Ребракова

 

 

 

 

 1. Інтегроване заняття на тему «Ми любимо нашу Україну»в середній групі.

Мета: доцільність та ефективність використання інноваційних методів і технологій навчання дітей рідної мови, творчого мислення дошкільників та їх креативності у розв’язанні мовленнєвих завдань.

    21.02.

   Вихователь

   Т.П.Олефір

 

4.Інтегроване заняття на тему «Про наш сімейний бюджет та заощадливість» в середній групі.

Мета: доцільність та ефективність використання інноваційних методів і прийомів, технологій формування елементарних економічних уявлень у дошкільників.

16.03.

 

 

Вихователь

Я.В.Романовська

 

 

 

3.2.3.

Огляд груп до нового навчального року.

Мета:створення у групових приміщеннях безпечного і психологічно комфортного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; формування розвивального, мотивуючого освітнього простору; відповідність предметно-просторового розвивального середовища груп віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та  його сприяння формуванню у них різних видів компетентностей.

   17-19.08.

   Директор

  Ю.С.Дудула

 

3.2.4

Огляд груповогопредметно-просторового розвивального середовища у межах тематичних перевірок (до засідань педагогічної ради).

Мета: створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці.

Листопад

Лютий

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.1.5.

Коучинг для педагогічних працівників з проблеми «Національно-патріотичне виховання дошкільників у контексті сьогодення».

Мета:спонукати педагогів до пошуку умов, необхідних для плекання свідомих патріотів у закладі дошкільної освіти; розширювати уявлення про розмаїття шляхів та напрямів освітньої діяльності з національно-патріотичного виховання; активізувати теоретичні та практичні знання педагогів з проблеми; розвивати їх творчий потенціал, комунікативні здібності, навички взаємодії у команді.

23.02.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.2.6.

Конкурс-огляд на кращий авторський проєкт  «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

Мета конкурсу: збагачення сучасного освітнього простору у групі з метою:

 • активізації пізнавальної діяльності дітей;
 • оптимального використання різних форм активностей дітей у підготовленому доступному, розвивальному, багатоваріатив-ному, комфортному, безпечному, універсальному середовищі.

29-31.03

Комісія,

вихователі

усіх вікових груп,

 

 

3.2.7.

Створення власних освітніх ресурсів (методичні розробки, презентації, публікації професійної тематики тощо) та їх оприлюднення з метою обміну досвідом роботи з колегами.

Упродовж року

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

 усі педагоги

 

Блок 3.3.Самоосвіта педагогів

3.3.1.

Активне залучення педагогічних праців-ників до індивідуальної самоосвітньої діяльності – однієї з основних форм самоосвіти педагога,   показника його професіоналізму, оновлення й удоскона-лення  знань, умінь і практичних навичок, особистого розвитку.

Упродовж  року

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

усі педагоги

 

3.3.2.

Систематичне вивчення стану самоосвіти педагогів з метою забезпечення її методичного супроводу. Ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

Упродовж  року

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.3.3.

 

Обговорення та затвердження індиві-дуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти.

 

До 31.08.

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

педагоги

 

 

3.3.4.

Розроблення індивідуального проектного плану розвитку професійної компетент-ності педагога на навчальний рік (плану самоосвіти), виходячи з вимог Професійного стандарту вихователя КЗДО.

До 09.09.

Усі педагогічні працівники

План самоосвіти

3.3.5.

З метою самоосвіти та підвищення професійного рівня опрацювати:

 • Базовий компонент дошкільної освіти-2021
 • Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти-2021)
 • Програму розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» (нова редакція)
 • Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання якості дошкільної освіти (Додаток до «Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО» від 30.11.2020 №01-11\71) – напрям «Освітнє середовище ЗДО»
 • ECERS-3: шкала  оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
 • Професійний стандарт вихователя ЗДО
 • Професійний стандарт керівника ЗДО.

До 10.09.

 

Усі педагогічні працівники

 

3.3.6.

З метою самоосвіти  опрацювати  методичну літературу:

 • Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» за редакцією                 О.Д. Рейпольської. Тернопіль: Мандрівець, 2018
 • Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі». Лохвицька Л.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2020.
 • Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів / Н. Гавриш,   О. Пометун. -  К.: 2019.
 • STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку.

К. Крутій. 2020.

Вересень

 

 

3.3.8.

Збір кращих матеріалів з досвіду роботи педагогів дошкільного закладу у методичному кабінеті.        

Упродовж  року

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

педагоги

 

3.3.9.

Проведення взаємовідвідування занять,   інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом досвідчених педагогів.

 

Упродовж  року

 

Усі педагогічні працівники

 

3.3.10

Поглиблення інформаційно-комп’ютер-ного напряму самоосвіти з метою підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період.

 

До 25.05.

Усі педагогічні працівники

 

3.3.11

Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти.

 

1р\кв

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

педагоги

 

3.3.12

Творчі звіти педагогів з  індивідуальних проблем самоосвіти: 

 • Юлія Бурда, вихователя
 • Наталія Супруненко, вихователя
 • Оксана Саламащенко, музкерівник

 

До 15.03.

Педагоги, які атестуються

 

3.3.14

Моніторинг сайтів МОН, МОЗ,ДАНО, управління освіти, та ін.

 

До 31.05.

Педколектив

 

3.3.15

Використання в освітньому процесі матеріалів фахових видань.

Упродовж року

 

Педколектив

 

3.3.14

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи з індивідуальних проблем самоосвіти через:

 • батьківські куточки;
 • презентації професійних новинок (на семінарах-практикумах, педрадах, бесідах з колегами, консультаціях, ділових іграх тощо);
 • консультації;
 • подання матеріалів на інформаційних стендах; 
 • педагогічні виставки з поширення досягнень педагогів, їхніх творчих надбань: посібники, конспекти, дидактичні ігри та ін. (на семінарах, методичних об’єднаннях, педрадах тощо);
 • професійні конкурси;
 • публікації статей у фахових періодичних виданнях;
 • майстер-класи;
 • тематичні та проблемні семінари, семінари-практикуми
 • презентацію портфоліо та матеріалів творчих знахідок з індивідуальних проблем самоосвіти;
 • творчі звіти;
 • розміщення матеріалів з досліджуваної проблеми на сторінках вебсайтута інших освітніх платформах;
 • узагальнення досвіду (у методичну розробку, методичні рекомендації, структурно-логічні схеми, таблиці, буклети, альбоми, відеофільми, стенди, опис у папці тощо).

 

До 31.05.

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

 усі педагоги

 

 

Блок 3.4. Підвищення кваліфікації, атестація педагогів

та їх участь у методичній роботі різного рівня

3.4.1.

ОпрацюванняпостановиКМУвід 21.09.2019№800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та дотримання її вимог.

До 06.09.

Педколектив

 

3.4.2.

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу з інформаційно-цифрової компетентності.

Упродовж року

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.4.3.

Проходження курсів підвищення квалі-фікації при ДАНО (дистанційних, очних):

 • Юлія Бурда, вихователь
 • Наталія Супруненко, вихователь
 • Оксана Саламащенко, музкерівник

Відповідно до плану-графіку ДАНО

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.4.4.

Забезпечення  педагогів   докурсовими та післякурсовими завданнями з написання випускних\творчих робіту відповідності до сучасних вимог (опис власного досвіду, авторський освітній проект, представлення власного блогу чи портфоліо, персональні розробки занять чи інших заходів тощо).

Упродовж року відповідно до план-графіку

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.4.5.

Сприяння підвищенню кваліфікації  та забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації (ПК) педагогічних працівників за такими видами:

 • довгострокове ПК (курси);
 • короткострокове ПК (вебінари, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, науково-практичні конференції, «круглі столи» тощо).

Упродовж року

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

План підвищення кваліфікації

 

 

3.4.6.

Проведення анкетування педагогів щодо якості освітніх та управлінських процесів у КЗДО із напряму оцінювання «Освітнє середовище ЗДО» та інших проблем.

1р\міс

та за потребою

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

 Л.А.Конох

Анкети додаються

3.4.7.

Опрацювання  Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (від 06.10.2010 № 930).

До 10.09.

 

Члени АК,

педагоги, які атестуються

 

 

3.4.8.

Дотримання рекомендацій МОН щодо атестації педагогічних працівників ЗДО в умовах воєнного стану.

Упродовж року

Члени АК

 

 

3.4.9.

Оформлення стенду з питань  атестації педагогічних працівників.

 

23.09.

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

3.4.10

Опрацювання законодавчої, правової, нормативної документації з питань атестації.

З 01 по 20.10.

 

Педагоги, які атестуються та члени АК

 

3.4.11

Організаціятижня педінновацій.    

Мета: вивчення та впровадження педагогічних інновацій в освітньому процесі педагогами, які атестуються.

     до 15.03.

 

Члени АК,

педагоги, які атестуються

 

 

3.4.12

 

Забезпечення участі кожного педагогічного працівника КЗДОу роботі засідань професійних спільнот з метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності. Активна участь педагогів у засіданні професійних спільнот з різних освітніх напрямів БКДО.

  Згідно  плану роботи управління освіти, Центру професійного розвитку

Директор

Ю.С.ДудулаВихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.4.13

Ведення циклограми участі педагогів закладу у різних формах методичної роботи у 2023/2024 навчальному році.

 Упродовж року

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

Блок 3.5. Система моніторингу якості освіти

(розвиток компетентностей дітей, професійної компетентності педагогів)

3.5.1.

Організація освітнього процесу у КЗДО в умовах воєнного стану (в офлайн/онлайн режимах та за змішаною формою), спрямованого на набуття дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою БКДО.

Упродовж року

Педагогічний колектив

 

 

3.5.2.

Створення робочої групи, яка буде забезпечувати вивчення та оцінювання внутрішньої системи відповідно до Положення про ВСЗЯО з напряму оцінювання «Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти».

До 03.09.

Директор

Ю.С.Дудула

Див.

Положення про ВСЗЯО

3.5.3.

Проведення внутрішнього моніторингу відповідно до Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН від 16.01.2020 № 54 та  Положення про ВСЗЯО.

  Вересень, січень (за  потребою), травень

 Робоча група

 

3.5.4.

Обговорення та затвердження педагогічною радою методики моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти (процеси, показники, критерії, методи, інструменти тощо).

 31.08.

Директор

Ю.С.Дудула,

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.5.5.

Проведення різних видів педагогічної діагностики (початкової, поточної, підсумкової (узагальнювальної) з метою вивчення стану і результатів освітнього процесу у КЗДО, рівнів розвитку компетентностей дошкільників. (з урахуванням безпеки дітей та можливостей проведення процедур оцінювання в умовах режиму воєнного стану).

  Вересень, січень (за  потребою),  травень

 Педагогічний колектив

 

3.5.6.

Проведення моніторингу рівня дошкільної зрілості як запоруки готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання у НУШ (по можливості відповідно до безпеки та ситуації у регіоні).

Квітень- травень

 Вихователі старших груп:

 

 

3.5.7.

Дотримання відповідного розпорядку дня та гранично допустимого навчального навантаження на здобувачів дошкільної  освіти під час організації їх життєдіяльності, зокрема  – під час проведення педагогічної діагностики та моніторингу.

   Вересень, січень          (за  потребою),           травень

Педагогічний колектив

 

3.5.8.

Узагальнення результатів моніторингу якості дошкільної освіти за спеціальними діагностичними процедурами: протоколи,  діагностичні картки, кваліметрія, зведені таблиці даних, створення діаграм тощо.

 Відповідно до   плану-графіку

Вихователь-методист

Ю.С.Дудула

Діагностичний інструментарій

додається

3.5.9.

Складання аналітичної довідки на основі отриманих висновків моніторингових досліджень якості освіти у КЗДО з визначенням:

 • об’єктивного стану реалізації освітньої програми та рівнів розвитку і сформованості життєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти в умовах воєнного стану;
 • причин недостатньо високого рівня освоєння змісту освітньої програми за освітніми напрямами;
 • рекомендацій щодо удосконалення освітнього процесу у вікових групах та КЗДО загалом та ін.

Жовтень, травень

Вихователь-методист

Ю.С.Дудула

 

3.5.10

Проведення діагностики\моніторингу розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО щодо застосування сучасних методик і технологій в освітньому процесі (в умовах воєнного стану), спрямованих на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.

Вересень,

травень

та за потребою

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.5.11

Діагностика фізичного розвитку дітей з використанням сучасного діагностичного інструментарію (з урахуванням безпеки дітей та можливостей проведення процедур оцінювання в умовах режиму воєнного стану)

 

Вересень, травень

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.5.12

Діагностика музичного розвитку дітей з використанням сучасного діагностичного інструментарію (з урахуванням безпеки дітей та можливостей проведення процедур оцінювання в умовах режиму воєнного стану)

 

Вересень, травень

Музкерівник

О.І.Саламащен-ко

 

3.5.13

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в КЗДО відповідно до сучасних вимог.

 

Жовтень

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

3.5.14

Моніторинг якості організації освітнього процесу в КЗДО (за результатами онлайн-анкетування вихователів та батьків).

 

2р\рік

Директор

Ю.С.ДудулаВихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

Розділ4.  Робота методичного кабінету

п\п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

Блок 4.1.Створення науково-методичного осередкудля педагогів і батьків

4.1.1.

Реалізація Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КЗДО(ясла-садок) № 5

Упродовж навч. року

Вихователь-методист

Л.А.Конох

робоча група

 

4.1.2.

Формування теки матеріалів на допомогу педагогічним працівникамв організації освітнього процесу в КЗДО у режимі воєнного стану відповідно до листів МОН:

-№ 1/3845-22 від 02.04.2022  «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану»

- № 1/4428-22 від 25.04.2022 «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в ЗДО з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях»

- № 1/6894-22 від 22.06.2022 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»

До 08.09.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.3.

Складання Плану заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму на 2023/2024 навчальний рік.

До 15.08.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.4.

Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних та інноваційних формах.

І квартал

Вихователь-методист,

усі педагоги

 

4.1.5.

Удосконалення діагностичного інструментарію для дітей старшого дошкільного віку з освітніх напрямів БКДО (враховуючи режим роботи в умовах воєнного стану).

До 03 .09.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.6.

Складання відомостей про якісний аналіз педагогічних кадрів.

до 05.09.

до 05.01.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.7.

Складання Плану роботи школи для батьків, або законних представників дитини, на 2023/2024 навчальний рік з урахуванням різних форм санітарно-просвітницької роботи з батьками в умовах воєнного стану – офлайн/онлайн/змішана.

До 30.08.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.8.

Складання розпорядку дня та розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності на навчальний рік та на літній період для усіх вікових груп (з урахуванням режиму роботи КЗДО в умовах воєнного стану)

До 30.08

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.9.

Підписка  періодичної преси:

 • «Дошкільне виховання»;
 • «Медична сестра дошкільного  закладу»;

«Вихователь-методист дошкільного закладу»;

 • «Практика управління дошкільним закладом»;
 •  «Музичний керівник».

 

2р\рік

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.10.

Розроблення план-конспектів ранкових зустрічейз метою  впровадження практики щоденних ранкових зустрічей у роботі з дітьми.

Упродовж року

Вихователь-методист

Р. Семенюк, вихователі

Методичні

  рекомендац. до БКДО с.10

4.1.11.

Складання сценарію святкування професійного  Дня дошкілля (з урахуванням режиму роботи в умовах воєнного стану)

 До 20.09.

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох, вихователі,
музкерівник

Онлайн-привітання

4.1.12.

Сприяння активному використанню в освітньому процесі парціальної програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» та забезпеченню її ресурсами.

 Упродовж року

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.13

Розроблення теки інтегрованих занять (свят і розваг) з формування соціально-громадянської компетентності дошкільників.

Щомісячно

Вихователь-методист

Л.А.Конох

музкерівник

 

4.1.14

Створення анкет для вивчення  професійної компетентності педагогічних працівників з різних напрямів діяльності КЗДО.

Вересеньта упродовжроку

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

4.1.15.

Розробка методичних рекомендацій (практичних порадників) для педагогічних працівників КЗДО та поширення їх на сайті КЗДО (робота з педагогами у формі офлайн/онлайн чи змішаній та індивідуальній в залежності від рівня безпекової ситуації в регіоні):

 • «Робота ЗДО в умовах воєнного стану: правила поведінки в укритті для дорослих та дітей»;
 • «Як правильно розповідати дітям про вибухонебезпечні предмети»
 • «Ранкові зустрічі дітей плануємо по новому»;
 • «Особливості організації ігрової діяльності дітей в укритті (ігри для дошкільників в укритті)»
 • «Основи формування патріотичних почуттів у дошкільників у контексті сьогодення» (за Н. Гавриш)
 • «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників в умовах режиму воєнного стану» (відповідальна вихователь Н. Сенюк);
 • «Види діяльності, форми й методи формування навичок дошкільників, орієнтованих на сталий розвиток»;
 • «Правова освіта дошкільників: організація та зміст Тижня права у КЗДО»;
 • «Фізичний розвиток та зміцнення здоров’я дошкільників».
 •  «Самоосвіта педагогів: основні вимоги у контексті сьогодення»;
 • «Моніторинг якості дошкільної освіти»

31.08.

01.09

08.09.

06.10.

13.10.

27.10.

24.11.

05.12.

19.01.

16.02.

16.03.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

4.1.16.

Вивчення та удосконалення методичних рекомендацій щодоособливостей проведення моніторингу якості дошкільної освіти у нових умовах.

Вересень та упродовж року

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.17.

 Використовувати в освітньому процесі публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування із сайту МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту».https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Упродовж року

Вихователь-методист

Л.А.Конох, педагоги

 

4.1.18.

Підготувати рекомендації для педагогів щодо створення й підтримки у КЗДО безпечного психологічного, фізичного, безбар’єрного середовища для всіх учасників освітнього процесу, використовуючи матеріали методичного посібника «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdfта порадника для педагогів КЗДО «Середовище, що належить дітям» https://www.unicef.org/ukraine/media/4726/file

Вересень-жовтень

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.19.

Створити банк розвивальних ігор та вправ із різних освітніх напрямів, картотеки дослідів та експериментів для організації пізнавально-дослідницької діяльності дошкільників.

Листопад

Вихователь-методист

Л.А.Конох, вихователі

 

4.1.20.

Поповнити новими актуальними матеріалами тематичні папки МК:

 • «Вивчаємо та впроваджуємо  БКДО-2021»;
 • «Мовленнєвий розвиток дітей раннього та дошкільного віку»;
 • «Інклюзивна освіта у ЗДО»;
 • «Педагогічна спадщина:     Василь Сухомлинський, Марія Монтессорі, Софія Русова»;
 • «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти»;
 • «STREAM-освіта у ЗДО»;
 • «Освіта для сталого розвитку»;
 • «Фінансово-економічне виховання дітей дошкільного віку»;
 • «Громадянське виховання дошкільників» (+ правова освіта);
 • «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»;
 • «Сучасні технології дошкільної освіти»;
 • «Зразки календарного планування освітнього процесу в ЗДО»;
 • «Кращі зразки конспектів занять для дошкільників»;
 • «Робота з батьками в умовах правового режиму воєнного стану»;

Упродовж  року

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

4.1.21.

Виготовлення картотеки народних рухливих ігор:

 • для роботи з дітьми у правовому режимі воєнного стану (ігри національно-патріотичного спрямування)

1р\квартал

Вихователь-методист

Л.А.Конох, педагоги

 

4.1.22.

Розробити Положення про конкурс на кращий авторський проєкт  «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

До 20.01.

Вихователь-методист

Л.А.Конох, ініціативна група

 

4.1.23.

Добірка музичних ігор і вправ для дітей з особливими освітніми потребами.

Вересень-жовтень

Музкерівник

О.І.Салама-щенко

 

4.1.24.

На допомогу педагогічним працівникам в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану створити у методичному кабінеті відповідні картотеки дидактичних матеріалів:

 • ігри з дітьми в укритті;
 • дидактичних ігор з ЦЗ та БЖД;
 • дидактичних ігор національно-патріотичного змісту;
 • мирилок;
 • лічилок;
 • пальчикових ігор;
 • скоромовок;
 • чистомовок;
 • рухливих ігор з фізичним дистанціюванням.

Листопад-грудень

Вихователь-методист

Л.А.Конох, педагоги

 

4.1.25.

Складання заходів до Тижня рідної мови.

Мета:  виховання шанобливого ставлення до рідної мови (її поетичного слова, народної пісні та гри, фольклору).

02.02.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.1.26

Ведення циклограми діяльності вихователя-методиста (індивідуального плану роботи)

Щоденно

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

Блок 4.2. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду

 4.2.1.

Узагальнення досвіду роботи з індивідуальних проблем самоосвіти педагогів, які атестуються.

 

До 15.03.

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-

методист

Л.А.Конох

 

Блок 4.3.Зміцнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету

4.3.1.

Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, демонстрацій-ним матеріалом,  дидактичними посібниками, у тому числі для роботи в умовах режиму воєнного стану.

1р\квартал

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.3.2.

Придбання парціальних програм, рекомендованих для вивчення та використання в ЗДО у 2023/2024   навчальному році.

Вересень та упродовж року

Вихователь-методист

Л.А.Конох, педагоги 

 

4.3.3.

Оновлення матеріалів методичного куточка. 

до 01.09.

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

4.3.4.

Оновлення атестаційного куточка.

До 10

жовтня

Вихователь-методист

Р. Семенюк 

 

4.3.5.

Систематизація кращих конспектів занять з різних освітніх напрямівоновленого БКДО та оновлення картотеки занять національно-патріотичної тематики. 

1р\міс

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох, педагоги 

 

4.3.6.

Формування теки практичних матеріалів з різних напрямів виховання:  громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне, екологічне – як основних складових національ-но-патріотичного виховання у системі освіти (див. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти від 06.06.2022 №527)

Упродовж

року

Вихователь-методист

Р. Семенюк,

музкерівники, інстр. з ф-ри

 

4.3.7.

Виготовлення зразків дидактичного матеріалу, посібників, розрізних індивідуальних карток тощо за всіма освітніми напрямами БКДО для роботи з дітьми різних вікових категорій.

1р\міс

Вихователь-методист

 Р. Семенюк     педагоги

 

4.3.8.

Поповнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету кращими сценаріями методичних розробок: свят, розваг, музичних ігор-драматизацій, фізкультурних дозвіль тощо національно-  

    Щомісячно

Вихователь

методист

Л.А.Конох,

муз керівник

О.І.Салама-щенко

 

4.3.9.

Поповнення банку кращих презентацій (слайд-шоу) до методичних заходів та різних форм роботи з дітьми і дорослими в умовах режиму воєнного стану.

Упродовж року

Вихователь-методист

 Л.А.Конох,

вихователі діючих груп

 

Розділ 5. Адміністративно-господарська діяльність

№ п\п

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

Блок 5.1. Забезпечення навчально-методичних та матеріально-технічних умов

5.1.1.

Зміцнення розвивального сере-довища в усіх вікових групахта залах комплектами кращого навчально-ігрового матеріалу та посібниками для дітей згідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнан-ня для закладів дошкільної освіти (затвердж. Наказом МОНУ від 19.12.2017 №1633).

Упродовж

року

Педагогічний колектив та батьки

 

5.1.2.

Створення Куточка приналежності з метою унаочнення інформації для дітей про всю групу, досягнення та індивідуальність кожної дитини (колективне фото групи, символічні персоналізовані фігурки кожної дитини, теки досягнень дітей, колективні колажі, творчі роботи…)

До 30.09.

Вихователі усіх вікових груп

Методичнірекомендац. до БКДО с.11

5.1.3.

Створення Екрану настрою (стенд із зображенням простору веселого та сумного настрою та смайликами-символами настрою).

 

До 30.09.

Вихователі усіх вікових груп

Методичні

  рекомендац. до БКДО с.11

5.1.4.

Створення Правил групи (стенду, який поділено на дві зони: «можна», «не можна»)

До 30.09.

Вихователі молодших, середніх, старших груп

Методичні

рекомендац. до БКДО с.11-12

5.1.5.

Удосконалення\створення Куточків усамітнення та відпочинку (простору для усамітнення, рефлексії та відпочинку дитини, виплеснення негативних емоцій, заспокоєння та адаптації до нових умов)

До 30.09.

Вихователі усіх вікових груп

Методичні

рекомендац. до БКДО с.12

5.1.6.

Придбання та виготовлення дитячих музичних інструментів.

Вересень

та упродовж року

Музкерівник

О.І..Саламащенко

 

5.1.7.

Виготовлення нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури.

1р\місяць

Вихователі усіх вікових груп

 

5.1.8.

Виготовлення нетрадиційного ігрового обладнання для клумб та дитячих майданчиків.

Серпень-вересень та

пр. року

Вихователі,

батьки

 

5.1.9.

Доповнення куточків природи живими об’єктами та кімнатними рослинами відповідно до вимог програми та Санітарного регламенту для ЗДО.

Вересень-жовтень

Вихователі груп, батьки

 

5.1.10.

Виготовлення екранів здоров'я, батьківських та валеологічних куточків на групах.

до 01.09.

Вихователі усіх груп

 

5.1.11.

Збір природного матеріалу для занять з художньої праці.

Вересень-Листопад

Вихователі

старших груп

 

5.1.12.

Заготівля землі для зимових посівів.

Листопад

Вихователі

 

 

5.1.13.

Проведення ремонту асфальтового покриття на території ЗДО.

Вересень-жовтень

Директор

Ю.С.Дудула,

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

 

5.1.14.

Повірка манометрів.

До 01.10.

Завідувач

господарства І.В.Андрієнко

 

5.1.15.

Перезарядка вогнегасників, перевірка пожежних кранів, гідрантів.

Жовтень-листопад

Завідувач господарства І.В.Андрієнко

 

5.1.16.

Обладнання «городу на підвіконні».

Лютий

Вихователі

 

5.1.17.

Проведення обрізки дерев та кущів на території закладу, скошування трави.

За потребою

Двірник

 

5.1.18.

Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення та промивання трубопроводів.

Травень-червень

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

5.1.19.

Ремонт та фарбування обладнання на ігрових майданчиках та території закладу.

Червень- липень

Працівники груп, батьки

 

5.1.20.

Завезення піску у пісочниці на дитячі ігрові майданчики.

Липень-серпень

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

5.1.21.

Дезінфекція та дератизація приміщень ЗДО.

Упродовж року

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

5.1.22.

Забезпечення закладу в осінньо-зимовий період прибиральним інвентарем, піском та реагентами для прибирання території  КЗДО.

Постійно

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

Блок 5.2. Інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

5.2.1.

Оновлення інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для усіх служб у відповідності до вимог правового режиму воєнного стану в Україні.

Червень

 Служба ОП

 

5.2.2.

Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком роботи і почергового відкриття груп у КЗДО в умовах воєнного стану в Україні.

Червень – серпень

Служба ОП

 

5.2.3.

Проведення цільового інструктажу

для педагогічних працівників на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні.

До 01.09.

Директор

Ю.С.Дудула

вихователь-методист

Л.А.Конох

 

5.2.4.

Проведення вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності при прийомі працівників на роботу.

За потребою

Директор

Ю.С.Дудула

 

5.2.5.

Проведення   інструктажів  (первинного, повторного, позапланового, цільового) щодо продовження роботи закладу в умовах воєнного стану.

 

Вересень,

січень та

за потребою

Директор

Ю.С.Дудула ,            

Сестра м\с

Л.І.Бутенко,

Завідувач

господарства

І.В.Андрієнко

 

 

 

5.2.6.

Ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці:

 • педагогічних працівників
 • обслуговуючого персоналу

2 р\рік та за потребою

Директор

Ю.С.Дудула ,            

Сестра м\с

Л.І.Бутенко,

Завідувач

господарства

І.В.Андрієнко

 

5.2.7.

Забезпечення наявності посадових інструкцій із розділом «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для педагогічних працівників та інструкцій з ОП І БЖД на робочих місцях інших працівників.

Постійно

Служба ОП

 

5.2.8.

Проведення навчань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

Вересень

Служба ОП

 

5.2.9.

Видання наказу про попередження дитячого травматизму.

Вересень квітень 

Директор

Ю.С.Дудула

 

5.2.10

Ведення журналу температурного скринінгу та громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

За потреби

Вихователі, Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

 

5.2.11

Оновлення куточка з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

До 15.09.

Завідувач господарства

І.В.Андрієнко

 

 

Блок 5.3. Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу (гігієнічне навчання\виховання)

5.3.1.

З педагогами:

5.3.1.1

Забезпечення педагогів просвітницькими матеріалами щодо:

 • збереження життя та здоровя в умовах війни та надзвичайних ситуацій;
 • питань санітарно-гігієнічного виховання;  
 • дотримання здорового способу життя;
 • профілактики коронавірусної хвороби.

Не рідше 1р\міс

Директор

Ю.С.Дудула,

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

5.3.1.2

Проведення консультацій, бесід з   педагогічними працівниками:

 • «Про правила поведінки в укритті для дорослих та дітей»
 • «Про «рюкзачок безпеки» для дитини» (для групи, для КЗДО).
 • «Як подбати про дитину, якщови знаходитеся з нею в укритті».
 • Як заспокоїти дітей під час війни.
 • «Надання домедичної допомоги у разі надзвичайної ситуації»
 • «Профілактика дитячого травматизму»
 • «Про антистресове харчування та принципи здорового харчування».
 • «Особливості організації денного сну дошкільників»;
 • «Миття іграшок та ігрового обладнання: основні вимоги»;
 • «Виховання культурно-гігієніч-них навичок у дошкільників»;
 • «Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дитини».
 • «Про раціональне використання ТЗН у ЗДО»
 • «Домедична допомога при сонячному і тепловому ударі, пораненні тощо.Послідовність надання першої долікарської допомоги»;
 • «Рекомендації щодо літніх фізкультурно-оздоровчих заходів».

 

На протязі року

 

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

 

5.3.1.3

Надання допомоги вихователям в облаштуванніосередка/тематичного станда «Безпека дитини».

Жовтень

Сестра м\с

Л.І.Бутенко,

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

5.3.1.4

Відвідування освітнього процесуз питань виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок.

1р/кв

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

5.3.1.5

Забезпечення своєчасного проходження педагогами та техперсоналом санмінімуму.

За графіком

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

5.3.2.

З батьками:

5.3.2.1

Забезпечення батьків санітарно- просвітницькими матеріалами щодо:

 • збереження життя та здоров’я дітей в умовах війни та надзвичайних ситуацій;
 • санітарно-гігієнічного виховання дошкільників;  
 • дотримання здорового способу життя;

Не рідше

1-2 р/міс

Директор

Ю.С.Дудула,

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

вихователі

 

5.3.2.2

Ознайомлення батьків з розпорядком  дня у вікових групах (який відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості занять, прогулянок, рухової активності, сну, кратності прийому їжі та організації інших видів діяльності дітей) в умовах дії правового режиму воєнного стану.

  До 31.09.

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

5.3.2.3

Проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо введення нових норм харчування у КЗДО за принципами НАССР та обмежень щодо вживання дітьми окремих харчовихпродуктів.

   10.09.

  Сестра м\с 

  Л.І.Бутенко

Вайбер-група для батьків

5.3.2.4

Підготовка бесід, консультацій, онлайн-порадників для батьків:

 • «Як готувати дитину до вступу доКЗДО в умовах воєнного стану»;
 • «Правила для батьків, діти яких будуть відвідувати КЗДО»;
 • «Раціональний режим харчування, збалансованість раціону згідно режиму роботи в КЗДО»;
 • «Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій?»
 •  «Адаптація дітей до КЗДО: основні гігієнічні правила»;
 • «Батькам про розвиток рухової активності дитини» .
 • «Про антистресове харчування та принципи здорового харчування»;
 • «Гаджети у житті дитини: за і проти»;
 • «Як одягати дітей взимку»
 •  «Повітряно-тепловий режим у КЗДО: одягаємо дітей правильно»;
 • «Кишкові інфекції, гельмінтози та їх профілактика»;
 •  «Гігієнічні вимоги до організації ігор з піском»;
 • «Як оздоровлювати дітей влітку?»

 

 

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Сестра м/с Л.І.БутенкоВихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

5.3.2.5

Проведення вступного гігієнічного інструктажу для батьків, діти яких вперше поступаютьу КЗДО.

За потребою

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

5.3.3.

З помічниками вихователів:

5.3.3.1

Проведення офлайн/онлайн консультацій, бесід з помічниками вихователів:

 • «Якборотися з перевтомою: психологічна підтримка в умовах війни».
 • «Техніка безпеки під час роботи з деззасобами»;
 • Як впоратися з панікою та тривогою: психологічна підтримка в умовах війни».
 • «Вимоги до організації туалетно-гігієнічних процедур та безпеки за шкалою ECERS-3»;
 • «Сучасний помічник вихователя – який він?»;
 • Санітарно-гігієнічний режим у групових приміщеннях: основні вимоги»;
 • «Правила миття посуду: основні вимоги»;
 • «Поняття про віруси\мікроби та засоби боротьби з ними»;
 • «Гігієнічні вимоги до окремих режимних моментів»;
 • «Роль помічника вихователя у проведенні загартовувальних процедур з дітьми та інших форм фізкультурно-оздоровчої роботи у групі»;
 • «Обов’язки помічника вихователяу вихованні гігієнічних навичок у дітей»;
 • «Організація оптимального питного режиму»;
 • «Оздоровлення дітей влітку: функціональні обов’язки помічника вихователя».

 

 

 

Серпень

Вересень

Вересень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Січень

Лютий

Лютий

Березень

Квітень

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

 

 

 

 

5.3.4.

З дітьми:

5.3.4.1

Продовжувати санітарно-просвіт-ницьку роботу з дітьми щодо:

 • безпеки життя і здоров’я;
 • зміцнення знань дитини про її організм (будову, функції);
 • особистої гігієни;
 • профілактики різних захворювань.

2р\міс

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

вихователі усіх вікових груп

 

5.3.4.2

Організовувати спеціальні заняття з основ здоров’я (валеології та безпеки життєдіяльності) з дітьми усіх вікових груп КЗДОз метою формування у дошкільників валеологічного світогляду та основ безпеки життєдіяльності.

Упродовж

року

2р/міс

Вихователі усіх вікових груп

 

5.3.4.3

Здійснення інтегрованого підходу до санітарно-просвітницької роботи з дітьми у різних видах діяльності з активним використанням дидактичної наочності та практичного вправляння дітей.

Упродовж

року

Вихователі усіх вікових груп

 

5.3.4.4

Проведення санітарно-просвітни-цької роботи з дітьми :

 • Про правила надання першої домедичної допомоги для дітей старшого дошкільного віку.
 • «Для чого потрібно мити руки: основні правила»;
 • «Вчимося їсти правильно і самостійно»;
 • «Вчимося бути чистими і охайними»;
 • «Мої особисті речі»;
 • «Гігієна та культура споживання їжі»;
 • «Ротова порожнина, зуби та догляд за ними»;
 • «Корисні та шкідливі звички»;
 • «Виховання культурно-гігієнічних навичок»;
 • «Що таке інфекційні хвороби і як боротися з ними?»

 

 

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

 

 

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

вихователі

 

           

Розділ 6. Організаційно-педагогічна діяльність

№ п\п

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

Блок 6.1. Взаємодія з батьками

6.1.1.

З метою активного залучення батьків, або законних представників дитини, до освітнього процесу:

 • продовжити роботу Школи для батьківіз висвітленням актуальних проблем  у контексті сьогодення;
 •  залучати батьків до активної участі у музичних та спортивних святах і розвагах (після зняття режиму воєнного стану);
 • залучати батьків до посильної   участі в оснащенні предметно-просторового розвивального середовища у групах;
 • провестионлайн-анкетування батьків щодо роботи КЗДО та підготовки дітей до школи;
 • проводити Дні відкритих дверей(після зняття карантину та режиму воєнного стану);
 • організовувати виставки сучасної  педагогічної літератури для батьків.

 

1-2 р/міс

Вересень

Щомісячно

Упродовж

року

Квітень

2-3 р\рік

Директор

Ю.С.Дудула, Вихователь-методист

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Вихователь-методист

 

 

6.1.2.

Проведення спільної акції «Створю-ємо ігровий дитячий майданчик разом».

 

 

 

 

 

Жовтень,

березень, квітень

 

 

 

 

Вихователі,

батьки

 

 

 

 

 

6.1.2.

Проведення просвітницької роботи через:

 • поновлення матеріалів батьків-ських куточків;
 • поновлення матеріалів куточків здоров’я;
 • поновлення матеріалів санбю-летенів;
 • виставки бібліотечки для батьків;
 • роботу «Батьківської скриньки»;
 • поновлення папок-пересувок;
 • виставки демонстраційного матеріалу з актуальних проблем;
 • висвітлення матеріалів роботи з батьками на сайті ЗДО;
 • онлайн-консультування батьків з використанням соціальних мереж та у телефонному режимі тощо.

 

Упродовж року

Директор

Ю.С.Дудула,

Вихователь-методист

Л.А.Конохвихователі,

сестра м\с,

музкерівник

 

 

6.1.4.

Консультації для батьків:

 

 • Терапія обіймами та казкою:створюємо для дитини відчуття безпеки та спокою.
 • Розлука із татом: як допомогти дитині не сумувати?

 

 • Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій?

 

 • Як зберегти психологічне здоров'я під час евакуації?

 

 • Які завдання мовленнєвого розвитку дошкільників за оновленим БКДО ?

 

 • Як поліпшити фізичний розвиток дитини вдома?

 

 • Як облаштувати ігровий осередок дитини вдома?

 

 • Вплив малювання на розвиток та психологічний стан дитини.

 

 •  Роль української народної пісні у формуванні національно-патріотичних почуттів дитини.

 

 • Як сформувати у дітей позитивне ставлення до школи?

 

 • Як перевірити, чи готова ваша дитина до школи?

 

 • Як діяти у кризовій ситуації?

 

 

 • Безпека дітей влітку.

 

 

 

02.09.

06.09.

15.09

11.10.

17.11.

08.12.

08.12.

05.01.

12.01.

26.01.

09.02.

23.03.

27.04.

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Вихователь

І.В.Ценюх

Вихователь

Т.П.Олефір

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

Вихователь

Ю.В.Бурда

Вихователь

Н.М.Супруненко

Вихователь

Ю.Є.Ребракова

Музкерівник

О.І.Саламащенко

Вихователь

Я.М.Соловйова

Вихователь

Я.В.Романов-ська

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

6.1.5.

Загальні  батьківські  збори:

 

І. Створення у ЗДО безпечного освітнього середовища

 1. Організація роботи КЗДО щодо створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці.

Виступ, обговорення в «загальному колі».

 1. Про запровадження у КЗДО навчання дітей мінної безпеки. Консультація-інструктаж для батьків.
 2. Права дитини та її захист від проявів будь-яких форм насильства, дискримінації, булінгу (цькування).

Обговорення Плану заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу у КЗДО.

 1. Звіт та вибори членів батьківського комітету\ради.

 

 

Жовтень

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Директор

Ю.С.Дудула,

батьки

 

 

 

 

ІІ. Круглий стіл «Виховуємо патріотів змалку»

 1. Основи формування патріотичних почуттів у дошкільників у контексті сьогодення. Круглий стіл.
 2. Показники сформованості соці-ально-громадянської компетентно-сті дітей напередодні їх вступу до НУШ.
 3. Безпечність та психологічна комфортність освітнього середови-ща у КЗДО.
 4. Звіт про благодійні кошти та їх реалізацію на потреби КЗДО. Звіт

 

Березень

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-

методист

Л.А.Конох

Вихователь-

методист

Л.А.Конох

БК

 

6.1.6.

Групові батьківські збори:

Група раннього віку:

І. Сім’я та дитячий садок: дбаємо про безпеку дитини разом

 1. Адаптація дитини до дитячого садка. Психологічний порадник.
 2. Завдання, зміст програми та особливості організації освітнього процесу з дітьми раннього віку в умовах режиму воєнного стану.
 3. Екскурсія-огляд групових осередків та укриття для дітей.
 4. Вибори батьківського комітету.

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Вихователі  груп дітей

раннього віку

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мовленнєвий розвиток  малюків

 1. Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку: вимоги освітньої програми.Виступ,обговорення
 2. Роль предметно-просторового розвивального середовища у розвитку мовлення дітей раннього віку та формуванні національно-патріотичного світогляду малюків.Порадник для батьків.
 3. Про виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей третього року життя. Аналіз результатів анкетування батьків.

 

 

 

 

 

Молодша група

І. Створення безпечного освітнього середовища для дітей

1. Завдання, зміст та особливості організації освітнього процесу з дітьми молодшого дошкільного віку в умовах режиму воєнного стану.Обговорення в «загальному колі».

2.Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій? Батьківська просвіта.

3.Вибори батьківського комітету.

4. Екскурсія-огляд групових осередків та укриття для дітей.

 

Жовтень

 

Вихователі

молодших груп

 

 

 

ІІ.Мовленнєвий розвиток молодшого дошкільника

 1. Особливості мовленнєвого розвитку молодшого дошкільника. Обговорення у «загальному колі».
 2. Роль предметно-просторового розвивального середовища у розвитку мовлення дітей та формуванні їх національно-патріотичного світогляду. Порадник для батьків.
 3. Про виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей четвертого року життя. Аналіз результатів анкетування батьків.

 

Квітень

Вихователі молодших груп

 

 

 

Середня група

І.Створення безпечного освітнього середовища для дітей

у ЗДО та в сімї 

 1. Завдання, зміст та особливості організації освітнього процесу з дітьми середнього дошкільного віку в умовах режиму воєнного стану.Обговорення в «загальному колі».
 2. Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій? Батьківська просвіта.

3.Вибори батьківського комітету.

4. Екскурсія-огляд групових осередків та укриття для дітей.

 

Жовтень

Вихователі

середніх груп

 

ІІ. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників

 1. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності у дитини п’ятого року життя.Виступ, обговорення.
 2. Презентація мовленнєвого та етнографічного осередків для дітей середнього дошкільного віку.Виставка-презентація.
 3. Про виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей п’ятого року життя. Аналіз результатів анкетування батьків.

 

 

Квітень

Вихователі

середніх груп

 

 

Старші групи

І.Створення безпечного освітнього простору в ЗДО і вдома

 1. Особливості організації освітнього процесу в ЗДО в умовах режиму воєнного стану. Виступ, обговорення.
 2. Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій? Батьківська просвіта.
 3. Вибори батьківського комітету.
 4. Екскурсія-огляд групових осередків та укриття для дітей.

 

Жовтень

Вихователі старших груп

 

ІІ. Формування соціально-громадянської компетентності дошкільників

 1. Зміст і завдання національно-патріотичного виховання дошкіль-ників у контексті сьогодення. Батьківська просвіта.Обмін думками.
 2. Презентація етнографічного осередка та його змістового наповнення. Презентація.
 3. Про якість надання освітніх послуг у ЗДО. Аналіз результатів анкетування батьків.

 

 

Квітень

 

Вихователі старших груп

 

Блок 6.2. Співпраця зі школою

6.2.1.

Дотримання інструктивно-методич-них рекомендацій «Щодо забезпечення наступності дошкіль-ної та початкової освіти» (від 19.04.2018 № 1\9-249) з метою активного використання в освітньому процесі концептуальних засад Нової української школи.

Протягом року

 

Педагогічні працівники

 

6.2.2.

Вивчення державних вимог щодо формування фізичної, психологічної, соціальної та особистісної компетентності дітей 5-6-ти річного віку. Ознайомлення з Державними стандартами і оновленою  програмою для 1 класу початкової освіти.

До 30.09.

Вихователь-методист

Л.А.Конох, вихователі старших груп

 

6.2.3.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

 • організувати та провести екскурсію до школи,шкільної їдальні, спортивних майданчиківтощо.
 • використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: «Школа», «Бібліотека» та ігри іншої шкільної тематики;
 • знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;
 • організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику;
 • вчити складати творчі розповіді про школу.

Вересень,

травень

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

вихователі

старших груп

 

 

6.2.4.

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботіКЗДО і початкової школи:

 • продовжувати вивчати стан освітнього процесу в початкових класах і старших  групах  КЗДО;
 • здійснювати освітній процес у старших групах та в 1-му класі з чітким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • відводити належне місце грі в режимі дня старших дошкільників та молодших школярів;
 • дотримуватися єдиного підходу в прищепленні дітям старшого дошкільного віку та молодшим школярам культурно-гігієнічних навичок та культури поведінки;
 • виготовляти та широко використовувати в освітньому процесі ігри розвивального спрямування з різних освітніх напрямів БКДО;
 • активно впроваджувати методо-логію розвитку критичного мислення (ТРВЗ), інтерактивні технології в освітній процес старших дошкільників та учнів 1 класу;
 • сприяти загальному розвитку кожної дитини, її оздоровленню;
 • запросити на заключну педраду вчителів початкових класів;
 • взяти участь у педагогічній раді закладу загальної середньої освіти з питань наступності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж

року

Вересень

Постійно

Постійно

Упродовж

року

Упродовж року

Упродовж

року

Упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі,

вчителі

Вихователі

старших груп

Вихователі

Вихователі, вчителі

Вихователі, вчителі

Вихователі, вчителі

Вихователі, вчителі

Вихователі, вчителі

Вихователі, вчителі

Директор

Завуч школи,

вихователь-методист

 

6.2.5

Оформлення батьківських куточків з матеріалами-порадами щодо підго-товки дітей старшого дошкільного віку до навчання уНУШ.

ІІІ квартал

 

Вихователі

старших груп

 

 

6.2.6

Проведення з дошкільниками циклу занять «Скоро я піду до школи».

 ІІІ квартал

Вихователі

старших груп

 

6.2.7

Виставка дитячих малюнків «Скоро я піду до школи».

Березень

Вихователі

старших груп 

 

6.2.8

Настановні збори для батьків майбутніх першокласників «На порозі Нової української школи».

Березень

Директор

Ю.С.Дудула,

завуч школи

 

6.2.9

Уточнення списків дітей, які будуть вступати  до першого класу та підготовка медичних карт для своєчасного запису дітей до школи.

Квітень-травень

Завуч школи,

сестра м\с

Н. Жук

 

Блок 6.3.Співпраця з іншими установами та організаціями

6.3.1.

Співпраця з ДАНО з питань курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогіч-них працівників.

Упродовж

року

Директор

Ю.С.Дудула,

вихователь-методист

Л.А.Конох

 

6.3.2.

Співпраця з управліннями надзви-чайних ситуацій, пожежної охорони в м. Дніпро з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільни-ків з метою ефективного проведення заходів у Тиждень безпеки дитини.

Жовтень, квітень

Директор

Ю.С.Дудула,

завідувачгосподарства

І.В.Андрієнко

 

6.3.3.

Співпраця із лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини з питань медичного обслуговування дітей і працівників КЗДО.

Упродовж

року

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

6.3.4.

Співпраця з управлінням Держпрод-споживслужби в наданні  консультативної допомоги з питань санітарно-гігієнічних правил та норм  утримання КЗДО.

Упродовж

року

Сестра м\с

Л.І.Бутенко        

 

6.3.5.

Співпраця із центром зайнятості з питань працевлаштування осіб, зареєстрованих як безробітні.

За потребою

Директор

Ю.С.Дудула

 

 

Блок 6.4. Проведення спільних заходів фізкультурно-оздоровчого,

художньо-естетичного циклів

6.4.1.

День знань для дошкільників «Моя країна - Україна».

 

01.09.

Вихователі

усіх вікових груп

 

6.4.2.

Заходи до Міжнародного дня миру – 21 вересня. Інтегроване заняття «Діти України - за мир!»

21.09.

Вихователі старших груп, музкерівник

 

 

6.4.3.

Підготовка та проведення Днів здоров'я.

 

1р\міс

 

Вихователі

 

6.4.4.

Тиждень безпеки дитини  в КЗДО.

 

Жовтень, квітень

Педагогічні працівники

 

6.4.5.

Тиждень рідної мови.

Лютий

Музкерівник, вихователі

 

6.4.6.

День захисту дітей.

01.06.

Музкерівник, вихователі

 

 

 

Розділ 7. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління)

 

    №

п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

матеріалу

Відповідальні

Блок 7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу

7.1.1

Комплексне вивчення

Стан організації освітнього процесу у групі дітей раннього віку.

Мета: вивчити систему освітньої роботи у віковій групі, результати взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу; перевірити реалізацію завдань БКДО, освітньої програми.

 

 грудень

 

Довідка

до наказу

Вихователі:

ясельної групи

 

 

7.1.2.

 

Тематичне вивчення

Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. 

листопад

Довідка

до педради

Вихователі

вікових груп:

раннього віку,

молодша,

середня

Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей

лютий

Довідка

до педради

Вихователі

вікових груп:

раннього віку

молодша,

середня

7.1.3.

Підсумкове вивчення

Моніторинг якості освітнього процесу у КЗДО (враховуючи особливості діяльності КЗДО в умовах воєнного стану)

 

Вересень,  травень

 

Довідка до педради

Вихователі старших груп:

 

Стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються.

Березень

Довідка до

педради

та АК

Вихователі:

 

7.1.4.

 

 

 

Оперативне вивчення

(6-7 питань на місяць):

 • Готовність КЗДО до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану.

 

 

 

Серпень

Інформація до виробничої наради, акт готовності ЗДО до н. н.р.

Комісія

 • Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей.

Жовтень, лютий, травень

Інформація

до відома,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох,

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 • Організація роботи з охорони життя та БЖД.

Дотримання режиму:

 • прогулянок

 

 

Вересень,

грудень,

березень

 

 

Інформація

до наради,

до педради

Директор

Ю.С.ДудулаВихователь-методист

Л.А.Конох

 • організації життєдіяльності дітей в укритті (за потребою)

 

 

За потребою

Інформація

до наради

 

Директор

Ю.С.ДудулаВихователь-методист

Л.А.КонохСестра м\с

Л.І.Бутенко

 • споживання їжі

 

Щомісячно

Інформація

до наради

 

Директор

Ю.С.Дудула,  Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 • санітарно-гігієнічного режиму

Щомісячно

Інформація

до наради

Директор

Ю.С.Дудула,  Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 • Медико-педагогічний контроль за заняттями з фізкультури (виходячи з рівня безпекової ситуації у регіоні)

Вересень,

травень

Інформація

до наради,

до педради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 • Організація освітньої діяльності.

Проведення та зміст:

 • ранкового прийому та ранкових зустрічей дітей

 

Жовтень,

грудень,

березень

Інформація

до відома,

до наради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 • ранкової гімнастики

 

 

Вересень,

листопад,

лютий

Інформація

до наради,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 • занять з різних освітніх напрямів

 

 

 

Жовтень,

грудень,

лютий,

квітень

Інформація

до відома,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 • прогулянок

Вересень,

грудень,

березень

Інформація

до відома,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • спостережень у природі, ДПД

Листопад,

квітень

Інформація

до відома

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • самостійної художньої діяльності

Жовтень,

березень

Інформація

до відома

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • трудової діяльності

Жовтень, 

квітень

Інформація

до відома

до педради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • індивідуальної роботи з дітьми

Жовтень,

березень

Інформація

до відома,

до педради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • партнерської взаємодії з батьками вихованців

Жовтень,

січень,

квітень

Інформація

до наради,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Проведення загартовувальних процедур (з урахуванням рівня безпеки у регіоні)

Жовтень,

лютий,

травень

Інформація

до відома,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 • Виконання посадових обов’язків.  Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

Щомісячно

Інформація  до  адмін. наради, до відома

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • Стан ведення ділової документа-ції, номенклатури справ.

Вересень,

грудень,

квітень

Інформація

до відома

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • Стан підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів.

Вересень,

грудень,

травень

Інформація

до відома,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • Рівень підготовки та проведення батьківських зборів по групах 

2 р/рік

Інформація

до відома,

до адміністрат. наради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • Рівень проведення фізкультурних та музичних свят і розваг.

Щомісячно

Інформація

до відома

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

 • Зміцнення навчально-методичної  бази та розвивальних осередків у групах.

1р\квартал

Інформація

до відома
до педради

Директор

Ю.С.Дудула,Вихователь-методист

Л.А.Конох

Блок 7.2. Вивчення процесів функціонування у ЗДО охорони праці

та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки

7.2.1.

Контроль реалізації Плану заходів щодо підготовки КЗДО до нового навчального року і опалювального сезону.

Серпень-листопад

Інформація до виробничої наради

Директор

Ю.С.Дудула, завідувач господарства

І.В.Андрієнко

7.2.2

Контроль за дотриманням основних положень документів, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО.

 

До 15.08.

далі постійно

Інформація до адміністратив.наради

Директор

Ю.С.Дудула

7.2.3.

Аналіз діяльності постійно діючої технічної комісії  з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій, обладнання ігрових майданчиків, фізкультурного та музичного залів КЗДО.

 

10.08.

Наказ

Акти-дозволи

Директор

Ю.С.Дудула, завідувач господарства

І.В.Андрієнко

7.2.4.

Аналіз виконанняПлану заходів з профілактики дорожньо-транспортного травматизму.

Жовтень, квітень

та за потребою

Інформація до виробничої наради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.2.5.

Аналіз виконання  Плану роботи закладу з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей.

 

 

18.08.

Інформація до виробничої наради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.2.6.

Аналіз проходження працівниками щорічного медичного огляду.

2 р\рік

Інформація до адміністратив. наради

Директор

Ю.С.Дудула,
Сестр м\с

Л.І.Бутенко

7.2.7.

Контроль безпечності організації предметно-ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках, у групових кімнатах.

Щотижня

Інформація до виробничої наради

Вихователь-методист

Л.А.Конох,

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

7.2.8.

Контроль за підготовкою КЗДО до роботи в осінньо-зимових умовах.

Жовтень

Інформація до виробничої наради

Директор

Ю.С.Дудула, завідувач господарства

І.В.Андрієнко

7.2.9.

Контроль дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення:

 • ранкової гімнастики
 • занять
 • загартування
 • прогулянки
 • гімнастики пробудження
 • свят і розваг

 

Щотижня

Інформація до виробничої

наради,

до педради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м\ст.

Л.І.Бутенко

 

7.2.10

Контроль безпечності використання в освітньому процесі технічних засобів навчання.

Щотижня

Інформація до виробничої наради

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.2.11

Здійснення технічного контролю за станом території та приміщень будівлі, меблів, обладнання.

 

Щоденно

Інформація до адміністратив.

наради,

до акту

 

Директор

Ю.С.Дудула, завідувач господарства

І.В.Андрієнко

7.2.12

Перегляд та коригування інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Листопад

Інструкції з охорони праці та БЖД

Директор

Ю.С.Дудула, завідувач господарства

І.В.Андрієнко

7.2.13

 

Аналіз роботи з проведення практичного тренування з безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу в укриття (не рідше 1 разу на півроку).

Жовтень-квітень

Інформація до звіту  про проведення ТБД

 

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-методист

Л.А.Конох

Сестра м/с

Л.І.Бутенко

 

                                            Блок 7.3. Вивчення процесів функціонування у КЗДО охорони дитинства

7.3.1.

Контроль за реалізацією Плану заходів щодо охорони дитинства у 2023/2024 навчальному році.

 

Вересень

     Інформація до                адміністратив. наради

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-

методист

Л.А.Конох

7.3.2.

Контрольіз правового застосування в КЗДО Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України у галузі освіти (в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини) та інших нормативно-правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

Грудень

Інформація до відома,

до виробничої наради

 

Директор

Ю.С.Дудула

Вихователь-

методист

Л.А.Конох

7.3.3.

Аналіз матеріалів щодо правового виховання дошкільників:

 • методичні рекомендації
 • консультації
 • памятки та ширми
 • дидактичні матеріали
 • навчально-методичні посібники тощо.
 •  

Грудень

Інформація до виробничої наради

 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.3.4.

Вивчення стану куточка державної символіки (Гімн, Прапор, Герб),   матеріалів правової тематики у вікових групах.

1р\ кв

Інформація до відома

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.3.5.

Аналіз проведеннязі старшими дошкільниками циклу інтегрованих занять на тему «Великі права маленької дитини».

 

Грудень

Аналіз, інформація до виробн. наради 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.3.6.

Аналіз організації дидактичних ігор з правового виховання.

Грудень

Аналіз, інформація до виробн. наради 

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.3.7.

Аналіз роботи з читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

Упродовж року

 Інформація до відома

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.3.8.

Аналіз проведення у КЗДО свята «День захисту дітей»

01.06.

Інформація

Вихователь-методист

Л.А.Конох

 

Блок 7.4. Вивчення процесів функціонування у КЗДО медичного обслуговування

7.4.1.

Контроль за виконанням функцій медичного кабінету відповідно до Положення про медичний кабінет з урахуванням рівня безпеки в регіоні в умовах воєнного стану.

1р\кв

Інформація до адмін. наради,

до виробничої наради

ДиректорЮ.С.Дудула

7.4.2.

Аналіз результатів проведення комплексу лабораторних досліджень:

 • піску на яйця глистів;
 • проведення якості прибирання;
 • якості питної води;
 • освітлення.

До 31.08.

Інформація до адміністратив. наради

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

7.4.3.

Аналіз стану вакцинації працівників КЗДО проти респіраторної хвороби COVID-19.

За потребою

Інформація до відома

Директор

Ю.С.Дудула

7.4.4.

Контроль проведення маркування меблів відповідно до зросту дітей та дотримання санітарних вимог.

      1 р\кв

Інформація до адміністратив. наради

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

7.4.5.

Вивчення дотримання температурного режиму у групових кімнатах та в укритті; відповідності одягу дітей температурі повітря.

Щоденно

Інформація до відома, до адміністратив. наради,

до педради

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

7.4.6.

Аналіз стану захворюваності у КЗДО за квартал та рік

1р/кв

Інформація до адмін. наради

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

7.4.7.

Моніторинг дітей пільгового контингенту, диспансерної групи.

Вересень січень червень

Інформація до адміністратив. наради

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

 

7.4.8

Вивчення результатів медико-педагогічного контролю за заняттями з фізкультури (за потребою в умовах воєнного стану)

 

Вересень,

травень

Довідка до педагогічної ради

Сестра м/ст.

Л.І.Бутенко

Вихователь-методист

Л.А.Конох

7.4.9

Аналіз роботи щодо профілактики педикульозу, огляду дітей.

Щомісячно

Інформація до відома

Сестра м\с

Л.І.Бутенко

7.4.10

Аналіз стану ведення медичної документації, виконання розпоря-джень та наказів щодо організації медичного обслуговування дітей.

Жовтень, квітень та за потребою

Інформація до адміністратив. наради

Директор

Ю.С.Дудула 

 

7.4.11

Вивчення стану роботи щодо гігієнічного навчання/виховання персоналу ЗДО.

 

Листопадлютий травень

Інформація до виробничої наради,

до педради

Директор

Ю.С.Дудула,

Сестра м\ст.  

Л.І.Бутенко

                                                                                                        ДОДАТКИ

                                                                                                                                                                  Додаток № 1

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КЗДО № 5 ДМР НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

                                                             І. Організаційні заходи

1.1

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці

09.2023 – 05.2024

Директор

1.2

Переглянути та ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу (за потребою)

До 28.08.

2023

Директор,

керівники структурних підрозділів

1.3

Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель та споруд.

До 28.08.

2023

Директор

1.4

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні ЗДО.

До

19.08.

2023

Директор,

Завідувач господарства

1.5

Підготувати заклад до опалювального сезону, оформити відповідну документацію

09.2023  

Завідувач господарства

1.6

Розробити заходи щодо підготовки начального закладу до роботи в осінньо-зимовий період

09.2022

Директор,

Завідувач господарства

1.7

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку ( в побуті та під час освітнього процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень)

Після  кожного  випадку

Директор,

Голова ПК

 

1.8

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників освітнього процесу

1 раз в квартал

Ст. м/с

1.9

Розробити заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору

До 01.01.

2024

Голова ПК

1.10

Розробити заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року

 

До 15.04.

2024

Директор,

Завідувач господарства

                                                                           ІІ. Навчання з охорони праці

2.1.

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками

 

За графіком

Керівники структурних підрозділів

2.2.

Проводити вступні інструктажі з новопризначеними працівниками

 

Перед початком роботи

Директор

 

2.3.

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

педагогічними працівниками;

помічникам вихователів;

технічним персоналом;

працівниками харчоблоку

 

2 рази на рік

Керівники структурних підрозділів

2.4.

Проводити цільові та позапланові інструктажі

09.2023 – 05.2024

Керівники структурних підрозділів

2.5.

Надавати консультативну допомогу працівникам  закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

09.2023 – 05.2024

Відповідаль-ний за охорону праці

                                                                                                           ІІІ. Масові заходи

 

3.1.

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

-на виробничих нарадах:

Охорона праці, безпека життєдіяльності та виконання колективного договору щодо зазначеного питання.

Про дотримання Інструкції з охорони праці

-на нарадах при завідувачеві:

Про дотримання працівниками закладу вимог Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Про організацію роботи з охорони праці у закладі дошкільної освіти на літній період.

 

 

 

 12.2023

 

 

 

 

02.2024

 10.2023

 

 04.2023

 

 

 

 Голова ПК

 

 

 

 

Директор

 Директор

 

 

Дуда І.А.

 

3.2.

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за наказом Департаменту освіти)

  04.2024

Директор

 

                                                         ІV. Безпечна експлуатація будівель та споруд

4.1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

до 01.09.

2023

Директор

 

4.2.

Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця.

до 01.09,

до 01.06

Завідувач господарства

4.3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення.

09.2023 – 05.2024

Завідувач господарства

4.4.

Організувати проведення загального огляду будівель і споруд.

восени, взимку

Комісія, відповідальна особа

4.5.

Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів.

до 01.12.

2023

Завідувач господарства

4.6.

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій

відповідно до затвердженого графіка

Завідувач господарства

4.7.

Провести утеплення приміщень закладу.

до 15.10.

2023

Завідувач господарства

                                                                                                     V. Електронебезпека

5.1.

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

до 01.09.

2023

Директор

5.2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів.

щорічно

Директор,

Завідувач господарства

5.3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ

09.2023 – 05.2024

відповідальна особа

5.4.

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання.

09.2023 – 05.2024

відповідальна особа

5.5.

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками)

09.2023 – 05.2024

Директор

Завідувач господарства

5.6.

Перевірити стан усіх електророзеток та  написів «220 В»

до 01.09.

2023

відповідальна особа

5.7.

Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками

Щорічно

відповідальна особа

5.8.

Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

  08.2023

Директор

Завідувач господарства

5.9.

Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт щодо ремонту обладнання

до 01.09.

2023

відповідальний за охорону праці

                                                                                             VІ. Гігієна праці. Медичні огляди.

                                                                            Профілактика отруєнь та професійних захворювань

6.1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення

2 рази на рік

Директор,

Ст.м/с

6.2.

Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами.

до 01.09.

2023

Завідувач господарства

6.3.

Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками

до 01.09.

2023

Директор

Ст.м/с

6.4.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень

09.2023 – 05.2024

Завідувач господарства

6.5.

Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень

09.2023 – 05.2024

Завідувач господарства,

Ст.м/с

6.6.

Організувати в закладі  безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими

09.2023 – 05.2024

Директор

Ст.м/с

                                                                                                                  VІІ. Пожежна безпека

7.1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання

до 01.09.

2023

Директор

 

7.2.

Поновити план евакуації працівників та  вихованців на випадок пожежі та текстову частину

до 01.09.

2023

відповідальна особа

7.3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації

III квартал

Директор

7.4.

Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння

III квартал

відповідальна особа

7.5.

Провести ревізію укомплектування пожежного щита

III квартал

Завідувач господарства

7.6.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

до 01.09.

2023

відповідальна особа

7.7.

Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу

до 01.09.

2023

Директор

7.8.

Забезпечити сторожів  списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів телефонів, адрес

до 01.09.

2023

Завідувач господарства

7.9.

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих  та горючих речовин

до 01.09.

2022

Директор

7.10

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки

09.2023 – 05.2024

Завідувач господарства

                                                                                                                    VІІІ. Харчоблок

8.1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі

до 01.09.

2023

Директор

8.2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог

09.2023 – 05.2024

Ст.м/с,

кухарі

8.3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів

09.2023 – 05.2024

Ст.м/с,

8.4.

Вести необхідну документацію згідно із вимогами  нормативних документів

09.2023 – 05.2024

Ст.м/с,

                                                                                 ІХ. Контроль за станом охорони праці

9.1.

Здійснювати контроль за станом охорони праці:

оперативний;

адміністративний;

громадський

09.2023 – 05.2024

керівники структурних підрозділів, відповідальна особа за організацію роботи з охорони праці, ПК

9.2.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень

08.2023

комісія

9.3.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у  спортзалі, музичній залі, актів перевірки стану обладнання тощо

до 01.09.

2023

комісія

                                                                                                                                                               Додаток № 2

                                                        ПЛАН  РОБОТИ  ТВОРЧОЇ  ГРУПИ

Тема : «Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення»

Мета: Розкрити дітям навколишній предметний світ як світ духовних і матеріальних цінностей , як частина загальнолюдської культури і в процесі пізнання навчити відповідними формами поведінки.

Завдання:

 1. Формування системи економічних знань у дітей старшого дошкільного віку.
 2. Формування ділових якостей дітей.
 3. Формування умінь орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях .
 4. Розвиток самостійної творчої діяльності дітей.
 5. Розвиток спеціальних способів орієнтації – експериментування і моделювання.
 6. Пояснювати на доступному рівні взаємозв’язок понять «праця» – «продукт» – «гроші » і «вартість продукту в залежності від його якості».
 7. Формування уявлень про зміст діяльності людей різних професій.
 8. Формування правильного ставлення до грошей як предмету життєвої необхідності.
 9. Дати уявлення про рекламу, її призначення, вчити правильно, сприймати рекламу.
 10. Формування уявлень про предметний світ як про рукотворний.
 11. Виховання розумних потреб, культурної поведінки в побуті.
 12. Розвиток уміння визначати можливі методи вирішення проблеми за допомогою дорослого, а потім і самостійно.

Передбачуваний результат: Формування у вихованців системи знань і умінь по розділу «Економічний виховання», соціалізація дитини , поступовий перехід з позиції «дитина – спостерігач» на позицію «дитина – учасник» у практичній діяльності. Зразок перспективного планування на рік, добірка творів художньої літератури, картотека літературних джерел.

 Склад творчої групи

1

Керівник

Вихователь - методист

Конох Людмила Андріївна

2

                           Члени творчої групи

2.1.

Вихователь

Ценюх Ірина Вікторівна

2.2.

Вихователь

Ребракова Юлія Євгенівна

2.3.

Вихователь

Соловйова Яна Миколаївна

2.4

Вихователь

Романовська Яна Володимирівна

2.5

Вихователь

Супруненко Наталія Миколаївна

2.6

Вихователь

Олефір Тетяна Петрівна

2.7

Вихователь

Біличенко Леся Петрівна

2.8

Музкерівник

Саламащенко Оксана Іванівна

2.9

Вихователь

Бурда Юлія Володимирівна

         

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

з/п

Зміст роботи

Форма

проведення

     Термін

Відповідальний

Засідання № 1 Підготовчий етап

1.

1.Обговорення підготовки та впровадження в освітній процес системи роботи з економічного виховання.

 

2.Обговорення проблеми, окреслення труднощів її реалізації та обмірковування шляхів розв’язання проблеми.

3. Вивчення літератури, публікацій, досвідів роботи з даної проблеми, опублікованих на сайтах.

4. Обговорення структури перспективного плану на рік.

5. Складання картотеки літературних джерел.

6. Висловлювання членами творчої групи міркувань щодо форм представлення результатів роботи над проблемою.

 

 

Обговорення

 

Література, що рекомендується

для планування

Практична

робота

Практична робота

Діалог

Вересень

Вихователь-

методист, члени

творчої групи

                                                                                     Засідання № 2 Основний етап

2.

1. Розробка схеми здійснення завдання економічного виховання по розділах програми.

2. Розробка системи дидактичних ігор економічного змісту.

3. Добірка художніх творів економічного спрямування для роботи з дітьми. Складання картотеки літературних джерел.

4. Презентація задач економічного змісту, узагальнення матеріалів.

5. Створити економічний словник для дітей.

6. Презентація конспектів занять економічного змісту. Узагальнення матеріалів.

7. Організація консультативних днів на базі методичного кабінету для надання допомого вихователям у роботі над проблемою.

8. Виставка педагогічної літератури з проблеми.

9. Апробація напрацьованого досвіду.

 

Практична

робота

Практична

Робота                           Практична робота       Презентація

Практична робота

Презентація

Презентація

Виставка літератури

Апробація

Жовтень - березень

Вихователь-

методист, члени

творчої групи

Засідання № 3 Узагальнюючий етап

3.

1. Аналізування діяльності творчої групи протягом навчального року.

 

2. Аналізування кожним членом творчої групи свого внеску у роботу над проблемою

3. Аналіз ефективності проведеної роботи  економічного спрямування  за розробленими матеріалами.

4. Аналіз рівня знань дітей освітньої лінії «Особистість дитини» БК дошкільної освіти.

 

Узагальнення роботи творчої групи

 

 

Вивчення та аналіз роботи

 

 

Вивчення та аналіз рівня знань дітей

Квітень

Вихователь-

методист, члени

творчої групи

                                                                                                                                            Додаток № 3

                                                План роботи Консультативного центру для батьків,

                                 або законних представників дитини, на 2023/2024 навчальний рік.

 

п\п

                      Тема

Дата

Відповідальний

1.

Збираємося до дитячого садочка.

 

вересень

вихователь-

методист

2.

Пізнаємо літери через казку і ліплення.

жовтень

вихователь-

методист

3.

Запобігти, виявити, допомогти. Профілактика психофізичного розвитку дошкільників.

листопад

    вихователь

     Бурда Ю.В.

4.

Валеологічний порадник для батьків.

грудень

    вихователь Романовська Я.В.

5.

Роль сім`ї у розвитку мовлення дітей.

січень

   вихователь 

   Ценюх І.В.

6.

Що провокує стрес у дитини ?

лютий

     вихователь Супруненко Н.М.

7.

Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини.

березень

    вихователь Соловйова Я.М.

8.

Ефективне виховання без покарань.

 

квітень

    вихователь Ребракова Ю.Є.

9.

Кольорові казки лікують, розважають, розвивають.

травень

   вихователі старших груп

10.

Правила надання першої домедичної допомоги дітям.

травень

медична сестра старша