счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Річний звіт про діяльність закладу освіти

                                                                            Витяг з протоколу

                                                           загальних зборів (конференції) колективу
                                                                     КЗДО (ясла-садок) №5 ДМР
                                                                             від 06.08.2021 р.
 
Голова зборів: директор КЗДО (ясла-садок) № 5 ДМР – Дудула Ю.С.
Секретар: вихователь-методист Конох Л.А.
Присутні: 14 осіб. Педагогічний колектив, працівники закладу, голови батьківських комітетів груп.
                                                                     Порядок денний:
Звіт директора КЗДО (ясла-садок) № 5 ДМР Дудули Юлії Сергіївни про діяльність педагогічного колективу за 2020-2021 н. р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів».
Голосування щодо оцінки діяльності керівника закладу дошкільної освіти.
Слухали:
Дудулу Ю.С., директора КЗДО №5, яка звітувала про роботу закладу за 2020-2021 н.р.
Виступили:
Серт Л.Р., голова батьківського комітету КЗДО №5 , про співпрацю батьків та адміністрації закладу та запропонувала оцінити діяльність керівника закладу як задовільну.
Результати голосування:
«за» - 14 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Ухвалили:
Роботу керівника КЗДО (ясла-садок) № 5 ДМР Дудули Ю.С. вважати задовільною.
 
Голова зборів                   директор КЗДО №5  Дудула Ю.С.
 
Секретар                           вихователь-методист Конох Л.А.
 

 

                                                                                  ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

                                                                 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

                                                            „ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

                                                                              (ЯСЛА-САДОК) № 5”

                                                                      ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                     ЗА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

                  Дошкільний навчальний заклад №5 «Берізка», підпорядкований управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  загального типу розвитку дітей  розташований за адресою: проспект Дмитра Яворницького,105, в типовому приміщенні, розрахованому на  95  місць для дітей віком від 2 року до 6 (7) років.

 У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року працювало 5 груп, в яких виховувалося  - 150 дітей, зокрема:

-         1 група для дітей перед дошкільного віку (ясельна) – 32 дитини;

-         4 групи для дітей дошкільного віку (садові) – 118 дітей.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

 - кабінет завідувача;

 - методичний кабінет;

 - музична, вона ж спортивна зала;

 - медичний кабінет;

 - кабінет завідувача господарства.

Заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».      У роботі дошкільного закладу використовуються парціальні освітні програми: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.), «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), «Дитяча хореографія», програма (авт. Шевчук А.С.).                                                                                     

       У своїй роботі педагоги  використовують традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, пошуково – дослідницьку діяльність, коректурні таблиці , казкотерапію, основи проектних технологій.  

Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвинутість, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність.

       В садочку створені всі умови для всебічного розвитку дітей. Матеріальна база задовільна, вона постійно поповнюється і вдосконалюється.

Протягом навчального року за рахунок батьківських коштів в ясельній

групі було зроблено повний ремонт кімнати, замінено лінолеум, в старшій і середній групах було зроблено ремонт мийних кімнат з заміною кафелю та встановленням нового фасаду, в молодшій групі замінено лінолеум, у всіх

групах замінено шкафчики для роздягання дітей на нові. В середній групі за батьківські кошти придбано мебльовані ігрові куточки „Кухня”, „Магазин”.

Сучасні, багатофункціональні дитячі меблі  мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у ДНЗ. В групі раннього віку «Веселка» придбано нові килимові покриття для комфорту дітей.

         У методичному кабінеті і в коридорі зроблено ремонт.  Протягом навчального року робився поточний ремонт технічного і кухонного обладнання.

Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу.

 На території дошкільного навчального закладу для спостережень за дикорослими рослинами висаджуються нові рослини, облаштовані квітники.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає

„Санітарному регламенту”.         

Постійно оновлюється предметно-ігрове середовище в групах.

        Зібрано і виготовлено відповідний демонстраційний і роздатковий матеріал з різних розділів програми: «Я у Світі», що дає можливість систематично використовувати його при проведенні занять та індивідуальної роботи з дітьми.

         В ДНЗ № 5 створені відповідні умови щодо забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу.  На належному рівні ведеться робота з охорони   праці.

         Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю.  З дітьми працює 10 педагогічних працівників, з них:

-         повна вища освіта – 6 осіб;

-         середня спеціальна – 4 особи.      

  Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року No 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року No1255 -18550, та від 10 січня 2012 р. у Міністерстві юстиції за № 14/20327 зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ набрав чинності 23 січня 2012 року,  згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи по організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.                                                                                                                            З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ДОІППО  - 1 особа – Конох Людмила Андріївна, яка у 2016 -2017 навчальному році атестувалася. За результатами атестації Конох Л.А. встановлено звання  «Вихователь-методист».

         При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікацій у фахових періодичних виданнях та на сайтах.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами».

        Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі на 2016-2017 н.р. було визначено річним планом роботи, головною метою якого було: «Виховання у дітей дошкільного віку гуманістичних ціннісних орієнтацій в умовах переоцінки системи цінностей і способу життя людей та формування різнобічно розвиненої, духовно багатої та патріотично налаштованої особистості, починаючи з раннього дитинства через реалізацію нової редакції Базового компонента  дошкільної освіти, програми «Я у Світі» (оновленої).

       Виходячи з цього, основними завданнями на 2016-2017 н. р. вважалося наступне:

1. Продовжувати роботу над обласною науково - методичною проблемою

„Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”.

     2. Реалізувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, культури.

3. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

4. Удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

         Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:

- Проводилися педагогічні години, засідання творчої групи, педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань виховання самостійної та відповідальної особистості дошкільника у особистісно-орієнтованій виховній системі;

- Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені розвивальні

середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

      Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

      Семінар-практикум «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників за допомогою казки, мистецтво працювати з казкою, нетрадиційна робота з казкою» (вихователь-методист Конох Л.А.);

     семінар-тренінг «Технологія ефективного спілкування з батьками»;

майстер –клас «заняття з художньо-мовленнєвої діяльності дітей у середній групі  (вихователь  Соколова Я.М.) з використанням технології наочного моделювання;

колективний перегяд мовленнєвого заняття в молодшій групі з застосуванням коректурних таблиць;

інтелектуальна розвага для дітей старшого дошкільного віку „Ми дружимо з книжкою”.

     На колективних переглядах також свої наробки представили:

Малькевич С.І. – хореограф; Саламащенко О.І. – музичний керівник.

 -З метою підвищення у педагогів мотивації до отримання знань, умінь і

навичок у галузі ІКТ вихователем –методистом Конох Л.А. та вихователем Кирис Т.В. було проведено систему навчальних занять з використанням мультимедійної презентації.

- Протягом навчального року з метою пошуку нових  форм і методів роботи у дошкільному закладі працювала творча група з теми «Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» .

- З метою профілактики емоційного вигорання педагогів, психологічного

супроводу педагогів, вихователем-методистом Конох Л.А. проведено

групову консультацію «Психологічні умови довіри і взаємодії батьків і

вихователів».

Протягом навчального року в дошкільному закладі  велася просвітницька робота серед педагогів та  батьків.

Робота була спрямована на те, щоб допомогти педагогам краще пізнати

самого себе як особистість: виробити індивідуальний стиль діяльності;

навчитися краще розуміти своїх колег і батьків, з якими доводиться вступати у спілкування з приводу навчання і виховання дітей; навчання правильної поведінки у ситуаціях міжособистісного спілкування.

Основна мета: усвідомлення і реалізація того потенціалу та інтелектуального розвитку, який закладений в кожній особистості.

         Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       Протягом поточного року дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з СЗОШ №58 та СЗОСШ № 9. Проводилися батьківські збори за присутністю вчителів початкових класів, відвідувалися уроки та заняття, вчителі познайомилися з програмою «Я у Світі», був проведений педагогічний консиліум «Щоб дитина не загубилася у школі», були проведені екскурсії з дітьми старших груп по території школи, а учні показали дошкільнятам театралізовані дійства.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в

умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонував гурток з хореографії. Гурткова робота допомагає розкрити творчий  потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки не тільки в ДНЗ, а й за його межами мають достатній рівень креативності.

      За результатами вивчення освітньо - виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей . Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення). Узагальнені результати обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до вимог програми «Я у Світі» свідчать, що кількість дітей, які мають високий рівень учбової мотивації зросла на 9 %, що дає підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з формування шкільної мотивації. Рівень розвитку уваги збільшився, у порівнянні з попереднім роком на 7% Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому  сприяла методична робота з педагогами (консультації, педагогічні ради), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації.                                                                                                                       

                З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят.  Увесь фізкультурно -оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

   З метою створення позитивної емоційної атмосфери у дошкільному закладі протягом навчального року проводиться ранкова гімнастика під веселу музику.

Працюючи за програмою «Я у Світі», вихователі використовують  нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: частково авторську методику з фізичного виховання М. Єфименка «Театр фізичного розвитку».

      З дітьми старшого дошкільного віку проводяться бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

        З метою підвищення рівня психолого -педагогічної культури батьків,

формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу приділяли

велику увагу:

· Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю,

вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення

диференційованого підходу до кожного вихованця;

· Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх

вікових групах;

· Проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також

пропагандистської роботи з питань прав дитини;

· Особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо–

батьківських відносин з подальшою консультативно корекційною роботою;

      Традиційними у ДНЗ стали сумісні роботи педагогів, батьків і дітей за темами: «Барвиста Осінь у нашому садочку», «Ляльку- мотанку робили для рідної дитини», «Дерево мого родоводу», «Писанковий дивограй», «Театр своїми руками».

   З метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи  з батьками: групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах за темами: «Як допомогти дитині звикнути до дитячого садка», «Що таке «шкільна зрілість»? Як підготувати дитину до школи», «Засоби ефективного спілкування з дитиною», консультування з питань сімейного виховання,  забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного  законодавства з метою формування батьківської відповідальності та запобігання  насильству над дітьми.  У батьківських  

 куточках висвітлювалися і  піднімалися актуальні для батьків питання: «Сексуальне виховання у дзеркалі дитинства», «Дитяча агресивність –

що робити?», «Як виховувати обдаровану дитину?», «Сором’язливість, тривожність, страхи. Як допомогти дитині?», «Готовність до школи. Чому ми боїмося школи?» та інші.    

       Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, його забезпечуює лікар Валєєва І.Ю. та медична сестра  Бутенко Л.І.. В своїй роботі вони керуються  чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я України, освіти та науки України.                                                    В дошкільному навчальному закладі, відповідно вимог  Положення про медичний кабінет  дошкільного навчального закладу (наказ МОЗ України, МОН України від 30 серпня 2005 р. № 432/496) обладнано. Він в основному оснащений відповідним обладнанням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.                                                                                                               Відповідно до Санітарного регламенту в дошкільному навчальному закладі забезпечені належні санітарні умови для перебування, виховання та навчання дітей. Будівля, ігрові майданчики та територія закладу утримуються в чистоті та порядку.

Медичні працівники здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводяться медичні огляди дітей лікарем-педіатром. Профілактичні щеплення дітям проводяться згідно з календарем щеплень складеним старшою медичною сестрою  у порядку і в терміни встановлені МОЗ України. Далі  про профілактичні щеплення та результати  медичних оглядів фіксуються в картках (ф-26/о та ф-063/80).     Постійно проводиться аналіз стану  здоров’я дітей, визначаються групи здоров’я та фізичний розвиток дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих  заходів, підбору рухливих ігор тощо.                                        У кожній віковій групі ведеться листок здоров’я  кожної дитини, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.                                                Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по дошкільному навчальному закладу в цілому. Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при завідувачу, доводиться до відома колективу, батьків. У 2016-2017 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становило 81 %.                                                                          Систематично проводилася санітарно-просвітниціка робота з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обладнання, це: гігієнічна підготовка працівників ДНЗ, випуск  санбюлетнів, оформлення інформаційних куточків.                                                                                                    З батьками вихованців проведені бесіди, лекції щодо профілактики травматизму, гострих кишкових інфекцій,  харчових отруєнь, отруєння рослинами і грибами та інші.                                                                                              В літній оздоровчий період медична сестра Бутенко Л.І. контролювала:                               - дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;                                - стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль:                                                 - дотримання розпорядку дня;                                                                                          - денний сон дітей відповідно до їхнього віку;                                                              - збалансоване, вітамінізоване харчування;                                                                                - контроль за руховою активністю дітей;                                                               - дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів;                                           - дотримання вимог до одягу та взуття  при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках;                                                                                                      - дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.

         Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно з інструкцією «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 та довідковими матеріалами з питань харчування дітей дошкільного віку. Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні  і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками та виготовлені за ДСТУ та ГОСТ.                           Виконання діючих норм харчування в певній мірі залежить від виділених коштів. Вартість харчування  однієї дитини в день у 2017 році становила: ясла – 17, 89 грн. ; сад – 28,28 грн.                                                                                   На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. З основних продуктів норми виконуються  в основному на 85 %.                         Питання харчування дітей систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

           Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  Вихователь-методист Конох Л.А. постійно оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відому батьків і педагогів.

Проте в організації освітньо–виховного процесу в 2016-2017 навчальному році з урахуванням суспільно-політичної ситуації  залишаються актуальними питання щодо виховання у дошкільників патріотичних почуттів, а також ставлення майбутніх громадян до долі своєї рідної землі, тому  і на далі колектив ДНЗ  буде працювати над удосконаленням форм і методів роботи з патріотичного виховання.

Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо

підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування

позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення  форм спільної роботи з батьками.                                                                         Необхідно продовжувати роботу  з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 На часі виникло питання конкурентоспроможності дитсадка та формування позитивного іміджу дошкільного закладу та педагога  шляхом розроблення оптимальної медіастратегії,  формування  психолого-педагогічної  та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.

Залишається актуальним питання зміцнення навчально-методичної та

матеріально-технічної бази дошкільного закладу.  Потребує актуалізації питання щодо підвищення ефективності роботи з мовленнєвого розвитку,  а особливо звернути увагу на розвиток фонематичного слуху, увагу та вміння діяти за зразком, удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

Необхідно продовжувати роботу по  забезпеченню реальної наступності та

безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і

впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.  

        Враховуючи підсумки розвивально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному році на вирішення обласної проблеми (ІІІ етап): «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» . Дошкільний навчальний заклад продовжує працювати за художньо-естетичним  напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ДНЗ.